Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

... οι κανόνες προηγούνται των συγχωνεύσεων στα ΜΜΕ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Νέο καθεστώς για τις συγχωνεύσεις
Πριν τις συγχωνεύσεις έρχονται οι κανόνες τους. Σε κωδικοποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τη γνωστοποίηση συγκέντρωσης των επιχειρήσεων προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ειδικά  στην περίπτωση των ΜΜΕ χρησιμοποιεί ως «οδηγό» το νόμο Ρουσόπουλου 3592/2007.
Μεταξύ των προϋποθέσεων για τη γνωστοποίηση τη συγκέντρωσης η οδηγία της επιτροπής Ανταγωνισμού ζητάει  όλες τις επιχειρήσεις ή πρόσωπα, που άμεσα ή έμμεσα ή με παρένθετο τρόπο, αλλά και όλες τις εταιρείες που επηρεάζονται από τη συγκέντρωση, ενώ για τον υπολογισμό του ποσοστού της συγκέντρωσης η ΕΑ χρησιμοποιεί ως εργαλείο το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3592/2007, η οποία προβλέπει ανώτατα όρια από 28 ως 35% ανάλογα με τις συμμετοχές στα ΜΜΕ.
---
πηγή: Τυπολογίες
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου