Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

Κρίνεται η φερεγγυότητα του ΕΔΟΕΑΠ!

*
Ανασυγκρότηση
***
*


Εξωτερική εταιρεία που θα αναλάβει το έργο της αναλογιστικής λειτουργίας και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων του Ταμείου αναζητά με δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ.

Πρόκειται για την τελευταία πράξη των αλλαγών που επέβαλαν οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών στη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ και τις οποίες προώθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η απαίτηση πιστοποιητικού φερεγγυότητας δεν εφαρμόζεται στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά μόνο στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Το έργο της ανάθεσης υπηρεσίας έχει κόστος 168.000 ευρώ και προβλέπει την ανάθεση της αναλογιστικής λειτουργίας του οργανισμού σε εξωτερική εταιρεία για τρία χρόνια.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως μια εξωτερική εταιρεία θα προβλέπει και θα προτείνει τις μειώσεις σε παροχές, αν διαπιστωθεί πως υπάρχει κίνδυνος για τη συνέχιση λειτουργίας του Ταμείου ή για τη μη ύπαρξη ισοσκελισμένων εσόδων και εξόδων.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου