Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

... ΕΣΗΕΑ - βοήθημα ανέργων Πάσχα ...

*
ΕΣΗΕΑ
***
*
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
του βοηθήματος των ανέργων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, αποφάσισε τη χορήγηση του βοηθήματος Πάσχα στα άνεργα μέλη της.


Το ύψος του βοηθήματος ορίζεται στα 400 ευρώ, επιπλέον 100 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
Συγκεκριμένα, το βοήθημα δίνεται σε:
  • Συναδέλφους που είναι άνεργοι από 1/4/2008 (5ετία) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνάει τις 25.000 ευρώ, πλέον 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
  • Συναδέλφους, οι οποίοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, μέλη και μη μέλη, και δεν έχουν καμία άλλη εργασία, σύμφωνα με τους καταλόγους που θα καταθέσουν οι εκπρόσωποι των μέσων. Όσοι εν επισχέσει συνάδελφοι λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, δεν θα λάβουν το βοήθημα της ΕΣΗΕΑ.
  • Οι πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες θα λάβουν το βοήθημα με την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 25.000 ευρώ, πλέον 5.000 για κάθε ανήλικο παιδί.
  • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από την φορολογική δήλωση, το Ε9 και μία υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρίθμ. 38/19-12-05).
Δεν δικαιούνται του βοηθήματος:
  • Όσοι συνάδελφοι λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
  • Όσοι συνάδελφοι έμειναν άνεργοι το τελευταίο χρονικό διάστημα και έλαβαν τις αποζημιώσεις τους και το επίδομα Πάσχα.
  • Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ περισσότερα από 15.000 ευρώ.
Οι συνάδελφοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013, στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ τις εργάσιμες ημέρες από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου