Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

... οι 1.000 της ΝΕΡΙΤ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Έως χίλιοι εργαζόμενοι στη ΝΕΡΙΤ!
Από μια σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία για την προμήθεια συστήματος ελέγχου προσωπικού γίνεται η αποκάλυψη για τον αριθμό των εργαζομένων που προβλέπεται να απασχοληθούν στη ΝΕΡΙΤ. Όπως ρητά αναφέρεται στο σύστημα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μέχρι 1.000 εργαζόμενοι.

Οι προσλήψεις βέβαια στο νέο κρατικό φορέα της τηλεόρασης έχουν παγώσει, ενώ έχουν κατατεθεί δεκάδες ενστάσεις για τις λίστες μοριοδότησης. Η αλλαγή της διοίκησης αλλά και ο πρόσφατος κυβερνητικός ανασχηματισμός αλλάζουν πάλι τις ισορροπίες. Η διοίκηση πάντως έχει την κυβερνητική γραμμή για τον αριθμό των προσλήψεων. Δεν θα ξεπερνάνε τους 1.000!

Στο τέλος Μαΐου το ΔΣ της ΝΕΡΙΤ αποφάσισε την ανάθεση της προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία 3Π Τεχνική Βιοτεχνική και Εμπορική Α.Ε. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει λογισμικά για τη μισθοδοσία, τη διαχείριση προσωπικού, τον προγραμματισμό και έλεγχο της απασχόλησης, τον έλεγχο των οδοιπορικών, υποσύστημα αυτόματης διασύνδεσης με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, όπως και μια επιπλέον τράπεζα και «άδεια χρήσης για μέχρι 1.000 εργαζόμενους».

Η εταιρεία σύμφωνα με τη σύμβαση είναι υποχρεωμένη να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό στη ΝΕΡΙΤ για τη λειτουργία του συστήματος και να εκπαιδεύσει τους διοικητικούς για μια εβδομάδα.

Η εν λόγω ανάθεση κοστολογήθηκε στο ποσό των 19.600 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου