Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

... και στον "Πήγασο" μνημονιακές ζημιές ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Χρέη 184 εκατ. ευρώ για τον "Πήγασο"

Ζημίες ύψους 7.786.062 ευρώ εμφάνισε ο Όμιλος του Πηγάσου στο α΄ τρίμηνο του 2014, έναντι ζημίων ύψους 10.581.191 ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε στα 16.672.727 ευρώ το 2013, από 13.951.009 ευρώ το 2012.

Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας ανήλθε σε 184.212.284 ευρώ, εκ των οποίων οι μακροπρόθεσμες δανειακές είναι 10.466.666 ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες δανειακές σε 138.898.674 ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στο τέλος της χρήσης είναι αρνητικό, κατά 67.627.296 ευρώ.

Η μητρική εταιρεία είχε ζημίες ύψους 1.387.724 ευρώ το 2013, έναντι ζημίων 1.101.225 ευρώ το 2012. Ο κύκλος εργασιών της περιορίστηκε σε 287.851 ευρώ καθώς έχει περιοριστεί η δραστηριότητα της έναντι 227.931 ευρώ το 2012.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο τέλος της χρήσης μειώθηκαν από 90.338.558 ευρώ το 2012, σε 76.184.681 ευρώ το 2013.

---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου