Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

... κατασκηνώσεις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Θερινές κατασκηνώσεις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στέλνει παιδιά ασφαλισμένων ηλικίας από 6 έως 16 ετών (01/01/1998 έως 31/12/2008) σε Κατασκηνώσεις, κατά το χρονικό διάστημα από 17/06/2014 έως 24/08/2014 και σε τρεις χρονικές περιόδους ως κατωτέρω:

Α’ περίοδος: από 17/06/2014 έως 09/07/2014

Β’ περίοδος: από 10/07/2014 έως 01/08/2014

Γ’ περίοδος: από 02/08/2014 έως 24/08/2014

Όσοι επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους σε κατασκηνώσεις να πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προσκομίζοντας το ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης του Ασφαλισμένου, το ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης του παιδιού και δυο φωτογραφίες του παιδιού στο Ταμείο από 10/06/2014 έως 30/06/2014 δηλώνοντας την κατασκήνωση, το όνομα, το έτος γεννήσεως και κατασκηνωτική περίοδο, προκειμένου να καταρτιστεί το πρόγραμμα.

Επίσης τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται από 08:00 έως 14:00 στη Διεύθυνση Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα – για ασφαλισμένους της Β’ Δ/νσης (πρώην ΤΑΙΣΥΤ).

---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου