Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

... το Μνημόνιο φέρνει ζημιές στον ΔΟΛ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Με ζημίες και το 2013 ο ΔΟΛ


Σε νέα αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου προχωράει ο ΔΟΛ. Στο ταμείο της εταιρείας από τον Ιανουάριο έχουν κατατεθεί ήδη 2 εκατ. ευρώ, κι όπως εκτιμάει η διοίκηση το ποσό που θα χρειαστεί θα είναι μικρότερο των 12 εκατ. ευρώ, όπως αρχικά σχεδίαζε. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από τον βαθμιαίο περιορισμό των λειτουργικών ζημιών και την τάση σταθεροποίησης του επιπέδου των πωλήσεων. Όμως τόσο η μητρική εταιρεία, όσο και ο όμιλος εξακολουθούν να εμφανίζουν ζημίες.

Ο όμιλος, το 2013, παρουσίασε ζημίες ύψους 28.482.843 ευρώ, έναντι ζημίων 32.476.184 ευρώ το 2012. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΔΟΛ, ανήλθε σε 90.336.837 ευρώ, από 96.041.058 ευρώ το 2012. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου σε δάνεια ανέρχονται σε 107.103.502 ευρώ και οι μακροπρόθεσμες σε 28.717.640 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου είναι αρνητικά κατά 71.164.670 ευρώ.

Η μητρική εταιρεία του ΔΟΛ είχε ζημίες 17.507.470 ευρώ το 2013, έναντι ζημίων ύψους 19.127.797 ευρώ το 2012.Ο κύκλος εργασιών του ΔΟΛ κυμάνθηκε στο ίδιο επίπεδο, στα 58.938.248 ευρώ το 2013, από 58.228.116 ευρώ το 2012. Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 72.568.590 και οι μακροπρόθεσμες της ίδιας κατηγορίας σε 8.223.413 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια πάντως του ΔΟΛ παραμένουν θετικά κατά 24.754.070 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν οι πωλήσεις του εκτυπωτικού τομέα, λόγω της σημαντικής πτώσης του κύκλου εργασιών της “Ίριδος” που επηρεάστηκε από την πτωτική πορεία των πωλουμένων φύλλων εφημερίδων και περιοδικών. Επίσης, μείωση σημείωσαν και οι πωλήσεις του τομέα λοιπών δραστηριοτήτων κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των πωλήσεων της εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών STUDIO ATA AE.

Οι πωλήσεις του εκδοτικού τομέα παρουσίασαν μικρή άνοδο που αποδίδεται κυρίως στο επιτυχημένο λανσάρισμα πωλήσεων ψηφιακών συνδρομών του “Βήματος” και των “Νέων” παρά την συνεχιζόμενη πτωτική πορεία των πωλήσεων φύλλων και την μείωση των διαφημιστικών εσόδων.

Ειδικά τα έσοδα από κυκλοφορία, που αφορούν στις πωλήσεις των εφημερίδων, των ενθέτων τους, και των περιοδικών της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 36,0 εκατ. έναντι 37,6 εκατ. ευρώ το 2012 μειωμένα κατά 1,7 εκατ. ευρώ (μείωση 4,2%) και τα έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις διαμορφώθηκαν σε 14,5 εκατ. ευρώ έναντι 15,7 εκατ. ευρώ το 2012 μειωμένα κατά 1,2 εκατ. ευρώ (μείωση 7,6%).

Τα έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες έφθασαν το 2013 τα 8,0 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. το 2012 ενισχυμένα κυρίως από το λανσάρισμα των πωλήσεων συνδρομών των ψηφιακών εκδόσεων του “Βήματος” και των “Νέων”. Η αύξηση αυτή υπερκάλυψε τη μείωση των πωλήσεων εντύπων (εσόδων κυκλοφορίας και διαφήμισης) και οδήγησε τα έσοδα της μητρικής σε μικρή αύξηση.

Τέλος οι πωλήσεις της ΔΟΛ DIGITAL AE μειώθηκαν κατά 0,3 εκατ. ευρώ (2,3 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 2,6 εκατ. το 2012) ενώ οι αντίστοιχες του Βήμα FM διατηρήθηκαν στο επίπεδο του 2012 (1,06 εκατ. το 2013 έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2012) παρά την ύφεση στην αγορά της ραδιοφωνικής διαφήμισης υποστηριζόμενες από τα έσοδα των ειδικών ενεργειών του σταθμού.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου