Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

... ΔΟΛ - έρχονται ΚΑΙ νέες μειώσεις αποδοχών ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Παρέμβαση για τις καθυστερήσεις μισθοδοσίας
Ζημίες και υψηλός δανεισμός
για τον ΔΟΛ και το 2014
Ο μισός μισθός Μαΐου θα πληρωθεί στις 19/6


Ζημιογόνος παρέμεινε και το 2014 ο ΔΟΛ.

Η εταιρεία, στον ισολογισμό χρήσης που δημοσίευσε, έχει μειωμένες ζημίες προ φόρων ύψους 7.147.714 ευρώ και κύκλο εργασιών ύψους 46.538.544 ευρώ. Μέσα σε έναν χρόνο ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 8 εκατ. ευρώ, στα 58.961.082 ευρώ, ενώ οι ζημίες είχαν ανέλθει σε 17.724.779. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι θετικό, πλην όμως έχει μειωθεί σημαντικά στα 9.443.434 ευρώ.
Οι υποχρεώσεις στο τέλος του 2014 ανέρχονταν σε 223.281.956 ευρώ, εκ των οποίων τα 159.073.889 ευρώ είναι σε μακροπρόθεσμο δανεισμό και τα 6.260.196 ευρώ σε βραχυπρόθεσμα δάνεια.

Η πορεία του ομίλου είναι επίσης αρνητική. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το 2014 σε 49.836.326 ευρώ από 67.675.754 ευρώ το 2013. Οι ζημίες πριν από φόρους μειώθηκαν στα 17.786.972 ευρώ, έναντι ζημιών 28.315.831 ευρώ το 2013. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου έχουν καταστεί αρνητικά στα 95.326.541 ευρώ και σύνολο υποχρεώσεων στα 229.170.712 ευρώ. Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις το 2014 ήταν στα 160.993.72 ευρώ και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια στα 7.842.543 ευρώ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η διοίκηση του ομίλου ετοιμάζεται για νέες περικοπές στις αποδοχές των εργαζομένων.

---
πηγή: http://www.typologies.gr/
---
Παρέμβαση εργαζόμενου συνδικαλιστή
στο επαγγελματικό σωματείο ΕΤΗΠΤΑ
---

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Παρ 12/6/2015 12:46 μμ

Προς: (...)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19/6/2015 θα καταβληθεί το 50% του πληρωτέου της μισθοδοσίας μηνός Μαΐου 2015.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου