Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

... εκδόσεις - εκτυπώσεις σε ζημιογόνο πορεία ...

*
www.express.gr
***
*
Ρεκόρ ζημιών
για τις βιομηχανίες
εκδόσεων - εκτυπώσεων
*
 Ζημιογόνoς περισσότερο από ποτέ ήταν κατά το 2011, έτος μείωσης της παραγωγής του κατά 24,6%, o βιομηχανικός κλάδος των εκδόσεων και εκτυπώσεων, σύμφωνα με τα εταιρικά αποτελέσματα 76 επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους που εκδίδουν και εκτυπώνουν εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, διαφημιστικά και κάθε είδους άλλα έντυπα, καθώς και υλικά συσκευασίας. Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των 76 αυτών επιχειρήσεων με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ η κάθε μία και συνολικές πωλήσεις 929,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους έως τις 30 Ιουνίου 2012.

Οι επιχειρήσεις αυτές, ως σύνολο, κατέγραψαν συνολική καθαρή ζημιά 158,3 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι καθαρής ζημιάς 129,3 εκατ. ευρώ το 2010, παρ' όλο που σχεδόν μία στις τρεις βελτίωσε, έστω οριακά, τα καθαρά της αποτελέσματα, μειώνοντας τις ζημιές ή επιτυγχάνοντας κέρδη. Αρνητικά ήταν τα συνολικά αποτελέσματά τους ακόμη και προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA), λόγω της κρίσης που πλήττει τον κλάδο, ροκανίζοντας τόσο τα έσοδά του όσο και τα κεφάλαιά του.

 Οι 76 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων δεσπόζουν τα μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα της χώρας, κατέγραψαν συνολικές πωλήσεις ύψους 929,6 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, οι οποίες είναι μειωμένες έναντι του 2010 κατά 13%.
Αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων (47) φθάνουν το 61,8%.

Τα καθαρά κέρδη των κερδοφόρων ήταν μόλις 10,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές των ζημιογόνων ανήλθαν σε 168,7 εκατ. ευρώ.

 Οι κερδοφόρες ήταν 28 (36,8% του συνόλου) και οι ζημιογόνες 48 (63,2%).
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 76 επιχειρήσεων:* 17 επιχειρήσεις (22,4% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2010, παρέμειναν και κατά το 2011 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας όμως καθαρά κέρδη ύψους 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ το 2010, μειωμένα κατά 1,5 εκατ. ευρώ.


* Πέντε επιχειρήσεις (6,6%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2010 με κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2011 ζημιές ύψους 5,3 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 6,1 εκατ. ευρώ.

* 43 επιχειρήσεις (56,6%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010, παρέμειναν και κατά το 2011 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 163,3 εκατ. ευρώ έναντι 129,1 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένες έτσι κατά 34,2 εκατ. ευρώ.

* 11 επιχειρήσεις (14,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010 με ζημιές 6,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2011 κέρδη της τάξης των 6,3 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 13 εκατ. ευρώ.

 Οι 28 κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 258,2 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 27,8% των συνολικών των 76 εξεταζόμενων επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ αυτές των 48 ζημιογόνων ήταν ύψους 671,4 εκατ. ευρώ (72,2%).

Σε απόλυτο μέγεθος η μείωση των πωλήσεων των 76 επιχειρήσεων ανέρχεται σε 142,2 εκατ. ευρώ. Oι επιχειρήσεις που κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων σε πραγματικές, αποπληθωρισμένες τιμές ήταν 14 (18,4%), ενώ επτά (9,2%) τις αύξησαν σε ποσοστό κατώτερο του πληθωρισμού και οι υπόλοιπες 55 (72,4%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται σε τρέχουσες τιμές.

Η άνοδος του κόστους παραγωγής ήταν μεγαλύτερη από αυτή των πωλήσεων, με αποτέλεσμα το μεικτό περιθώριο να συμπιεστεί από το 27,5% στο 26,9% και τα μεικτά κέρδη να μειωθούν κατά 44,7 εκατ. ευρώ (-15%), στο επίπεδο των 249,9 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των μεικτών κερδών ήταν 23 (30,3% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 25 (32,9% του συνόλου).

(...)
Τα ίδια κεφάλαια των 76 αυτών επιχειρήσεων (ορισμένες επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους ή υπολειτουργούν δεν δημοσίευσαν ισολογισμό) μειώθηκαν κατά 17% (-90,7 εκατ. ευρώ), ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 5% (+50,9 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι 26 από τις 76 επιχειρήσεις (34,2%). Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκε από το 65,3% στο 70,3%, με αντίστοιχο περιορισμό των ιδίων από το 34,7% στο 29,7%. Οι περισσότερες εταιρείες (49, δηλαδή το 64,5% του συνόλου) δεν μπόρεσαν να βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική τους διάρθρωση.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την κατά 30,3%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μείωση του όγκου παραγωγής εκτυπώσεων στη χώρα μας το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, δεν αφήνουν αμφιβολία ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα επιβίωσης, εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κρίσης και της καθίζησης της διαφημιστικής δαπάνης που τον στηρίζει. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το 2011 η εισαγωγική διείσδυση στην ελληνική αγορά των εκτυπώσεων αυξήθηκε σε 21,6% (από 19,4% το 2010), ενώ η εξαγωγική επίδοση της ελληνικής βιομηχανίας εκτυπώσεων, δηλαδή το μερίδιο της παραγωγής της που διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού, ανήλθε σε 2,8% (από 2% το 2010).

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου