Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

... ΔΟΛ - το 13,57% στη Millenium Bank ...


*
Τυπολογίες
***
*
Στη Millenium Bank
το 13,57% του Ρέστη στο ΔΟΛ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΔΟΛ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε.. την 24.7.2012 έγινε κάτοχος 1.408.056 δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της εταιρείας μας , ήτοι ποσοστού 13,57%. Σύμφωνα με τη δήλωση της ανωτέρω εταιρείας  τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μεταβιβάστηκαν σε αυτήν από την εταιρεία BENBAY LIMITED .
Για την ανωτέρω μεταβολή υποβλήθηκε σήμερα (27.7.2012) στην Εταιρία μας, αντίγραφο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 που απεστάλη από τον υπόχρεο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 10388 27/7/2012, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*


............... Συνδικάτο Τύπου Τώρα !!! ...............
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου