Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

... νέος ΔΟΛ στα σκαριά ...

*
zoornalistas
***
*
Γιατί ο Ψυχάρης
αγοράζει μετοχές από το Χ.Α.
.
Προχωράει στην αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου ο ΔΟΛ. Το ποσόν της αύξησης θα ανέλθει σε 7.003.125 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση και διάθεση 23.343.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας, όπως αυτοί έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με αναλογία 9 νέες μετοχές προς 4 παλαιές.
.
Μετά την αύξηση και σε περίπτωση που καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 10.115.625 ευρώ, διαιρούμενο σε 33.718.750 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,30 ευρώ.
.
Το επόμενο βήμα για τον Σταύρο Ψυχάρη είναι η δημόσια πρόταση εξαγοράς των μετοχών του ΔΟΛ που τίθενται σε διαπραγμάτευση εντός ΧΑ, εξαγοράζοντας συνεπώς και το... μερίδιο του Β. Ρέστη, στην περίπτωση βέβαια που δεν υπάρξουν ανατροπές.
.
Πάντως, όλο αυτό το διάστημα ο Στ. Ψυχάρης αγοράζει μετοχές από το ΧΑ, με περίπου 1,39 ευρώ ανά μετοχή. Όπως και να έχει, ένας νέος ΔΟΛ θα προκύψει αυτό το καλοκαίρι.
---
από το «Παρόν»
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου