Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

... Χ.Κ. Τεγόπουλος και η ζωή τραβά την ανηφόρα ...

*
Τυπολογίες
***
*
Ραντεβού το Νοέμβριο
στα δικαστήρια για την "Ελευθεροτυπία"
.
Η περιπέτεια των απλήρωτων- επί ένα χρόνο-  εργαζόμενων της  «Ελευθεροτυπίας» συνεχίζεται στα δικαστήρια με χρονικό ορίζοντα το Νοέμβριο. Η  Alpha Bank κατήγγειλε τη δανειακή σύμβαση της με τη Χ. Κ. Τεγόπουλος ενώ ύστερα από την αίτησης πτώχευσης που κατέθεσε η  “EWORX” αλλά και μετά από ασφαλιστικά μέτρα 77 εργαζομένων,  ως τα τέλη Νοεμβρίου δεν μπορεί να εκποιηθεί κανένα περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας.
.
Σύμφωνα με πληροφορίες εκπρόσωποι της  Alpha  Bank  συναντήθηκαν προ 10 ημερών με το Θεοχάρη Φιλιππόπουλο, στη συνέχεια κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της Χ. Κ. Τεγόπουλος.  Η πρόταση προς το Θεοχάρη Φιλιππόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο των Αττικών Εκδόσεων είναι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες  για την πώληση του τίτλου της εφημερίδας έναντι ποσού 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6 εκατ. ευρώ θα προέρχονται από δανεισμό, εφόσον και αν οδηγηθεί σε πτώχευση η Χ. Κ. Τεγόπουλος. Ο εκδότης  φάνηκε να εξετάζει την ιδέα, όμως κάτω από συγκεκριμένες προυποθέσεις, όπως η προηγούμενη αποζημίωση των εργαζομένων από τους πλειστηριασμούς π.χ. του κτιρίου της Μίνωος,  όταν και αν γίνουν. Δεν είπε όμως σε καμία περίπτωση πως διατίθεται να συνδράμει άμεσα σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Το ερώτημα είναι αν από τη μεριά της η Μάνια Τεγοπούλου έχει τη δυνατότητα να «απαντήσει», φέρνοντας π.χ. κάποιον επενδυτή, καθώς όπως είναι φυσικό δεν θα θέλει να χάσει τον τίτλο της εφημερίδας.
.
Ταυτόχρονα, η  Alpha Bank  στις 2 Ιουλίου κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της  εκδοτικής εταιρείας τα οποία και θα συζητηθούν στις 28 Νοεμβρίου. Η τράπεζα ζητάει να της επιτραπεί η συντηρητική κατάσχεση των εμπορικών σημάτων,  της “Ελευθεροτυπίας” μέχρι του ποσού των 3.900.000 ευρώ και της “Κυριακάτικης  Ελευθεροτυπίας” μέχρι του ποσού των 2.100.000 ευρώ. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το δεύτερο αίτημα της έκδοσης προσωρινής διαταγής με την οποία  απαγορεύεται η νομική και πραγματική μεταβολή των δύο σημάτων,  έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως.
.
Ακολούθησε στις 9 Ιουλίου, η έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία  έγινε δεκτή η αίτηση των 77 εργαζομένων, που ζητούσαν συντηρητική κατάσχεση κινητής, ακίνητης περιουσίας και σημάτων της Χ.Κ. Τεγόπουλος. Το δικαστήριο απαγορεύει  κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων της κινητής κι ακίνητης περιουσίας της και των σημάτων αυτής, μέχρι το συνολικό ποσόν των 5.300.000 ευρώ, έως και την εκδίκαση της υπόθεσης στις 20 Νοεμβρίου 2012.
.
Προηγήθηκε η αίτηση πτώχευσης   κατά της  Χ. Κ. Τεγόπουλος για οφειλή 47.000 ευρώ που κατέθεσε  στις 28 Ιουνίου,  η “EWORX» η οποία και παρείχε υπηρεσίες στο www.enet. Η αίτηση θα συζητηθεί στις 28 Νοεμβρίου όμως σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή  της 6ης Ιουλίου απαγορεύονται  η πραγματική και νομική μεταβολή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της μέχρι την συζήτηση της αίτησης.
.
Κατά την ιδιοκτησία της εταιρείας,  όπως αποτυπώθηκε στην αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99,  η πτώχευση εκτός των άλλων θα σημάνει για τις  τράπεζες  την εγγραφή των υποχρεώσεων της εταιρείας ως ζημίες. Σε μια περίπτωση πτώχευσης οι τράπεζες θα είναι οι τελευταίες που θα αποζημιωθούν.  Θυμίζουμε πως το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της Χ. Κ. Τεγόπουλος, σε Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική, Probank, ανέρχεται σε 49.123.444 ευρώ, με προσημειώσεις εξασφάλισης για 47.500.000 ευρώ Ο. Ο κατάλογος των πιστωτών περιλαμβάνει οφειλές μαζί με τον τραπεζικό δανεισμό, συνολικού ύψους 60.507.125 ευρώ. Η αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ανέρχεται σε 84.570.412 ευρώ και η ρευστοποιήσιμη αξία της σε 36.295.158 ευρώ.
.
Το ενδιαφέρον πάντως για την Alpha Bank, που κινεί την “όλη” διαδικασία απέναντι στην “Ελευθεροτυπία”, είναι  και σύμβουλος στη διαδικασία δημόσιας πρότασης του ΔΟΛ προς τους μετόχους, για την έξοδο της εταιρείας από το ΧΑΑ.

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου