Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

... επιστολή της Χ.Κ.Τεγόπουλος προς το ΧΑΑ ...

*
Τυπολογίες
***
*
Επιστολή Χ.Κ.Τεγόπουλος στο ΧΑΑ
.
“Η EWORX
κατέθεσε αίτηση πτώχευσης,
η Alpha Bank όχι”
17/7/2012
Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν στην εταιρεία μας και αναφέρουν ότι η τράπεζα ALPHA BANK έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης κατά της εταιρείας μας, ήτοι της ΧΚ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, αναφέρουμε ότι τα ως άνω δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς καμία τέτοια αίτηση δεν έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία μας μέχρι σήμερα.
Η εταιρεία EWORX ΑΕ έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης κατά της εταιρείας μας η οποία συζητείται την 28-11-2012 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
.
Ταυτόχρονα κατατέθηκε και αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων, η οποία συζητείται την 24-10-2012. Ως τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, η οποία αναστέλλει προσωρινά τις ατομικές διώξεις (αναγκαστική εκτέλεση, λήψη ασφαλιστικών μέτρων) σε βάρος της εταιρείας μας και απαγορεύει την νομική και πραγματική μεταβολή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας μας.
.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


Με εκτίμηση,
Για την Χ.Κ.Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.
Μαριάνθη Χ. Τεγοπούλου
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου