Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

... X.K.Tεγόπουλος - Νέα δικαστική απαγόρευση ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Απόφαση
Πρωτοδικείου Αθήνας
(απαγόρευση μεταβολής περιουσιακής κατάστασης)
*
Σήμερα, 9-7-2012, με απόφαση (προσωρινή διαταγή) της Προέδρου του Πρωτοδικείου Αθήνας έγινε δεκτή η αίτηση των 77 εργαζομένων, που εκπροσωπήθηκαν από την δικηγόρο κ. Δήμητρα Παπουτσάκη, που ζητούσαν συντηρητική κατάσχεση κινητής, ακίνητης περιουσίας και σημάτων της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
.
Σύμφωνα με την απόφαση, απαγορεύθηκε  κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων της κινητής κι ακίνητης περιουσίας της και των σημάτων αυτής, μέχρι το συνολικό ποσόν των 5.300.000 €.
.
Η δέσμευση ισχύει τουλάχιστον έως 20-11-2012, με δυνατότητα παράτασης κατά την πιο πάνω δικάσιμο και για όσο χρόνο θα χρειαστεί έως την έκδοση οριστικής απόφασης.
.
Η προσωρινή διαταγή αφορά συντηρητική κατάσχεση των σημάτων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας από 77 εργαζόμενους κατά της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ) για ποσό 5.300.000 ευρώ για το σύνολο των δεδουλευμένων τους και τις αποζημιώσεις όσων από αυτούς έχουν απολυθεί από την εφημερίδα.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου