Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

... Δ. Παπουτσάκη - η αλήθεια για τις κατασχέσεις ...

*
Δ. Παπουτσάκη
***
*
Η αλήθεια για τις κατασχέσεις
.
«Για την αποκατάσταση της αλήθειας ...
.
Γιατί οι κατασχέσεις θωρακίζουν τα προνόμια των δεδουλευμένων αποδοχών πριν απωλέσουν το προνόμιο τους εντός διετίας ....

Επειδή η ενημέρωση, όπως, μάλλον καλύτερα εσείς γνωρίζετε, μπορεί εύκολα να γίνει παραπληροφόρηση αλλά κι επειδή εσείς, [πάλι], μάλλον καλύτερα γνωρίζετε "πώς διαμορφώνεται" η "κοινή γνώμη", ας ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ζητήματα των πρόσφατων εξελίξεων, ώστε να είναι ξεκάθαρη η θέση μας αλλά και να οριοθετούνται τακτικές ένθεν κι ένθεν.

.
1ον) Η προσωρινή διαταγή που είχε λάβει η EWORX AE στην πραγματικότητα ανέστειλε τις ατομικές διώξεις (αναγκαστικές εκτελέσεις, ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές κλπ) κατά της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ όπως αυτές είχαν ανασταλεί και με την προσωρινή διαταγή της 5-1-2012, προσωρινή διαταγή που είχε λάβει τότε υπερ της η Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. Δηλαδή η προσωρινή διαταγή της EWORX AE κάλυπτε την Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ στην αρχική της επιδίωξη κι όχι τους εργαζόμενους. Σε όλα τα Δικαστήρια, για το άρθρο 99 (15-2-2012, 7-3-2012, 19-3-2012), αυτό που επεδίωξαν και κέρδισαν όλοι οι εργαζόμενοι, ήταν η ανάκληση της προσωρινής διαταγής, ως προς αυτούς (δηλ. τους εργαζόμενους) και έως το 1/2 των απαιτήσεών τους, κέρδισαν δηλ. το δικαίωμα ν' ασκούν αγωγές και να εκτελούν δικαστικές αποφάσεις. Με βάση την "ανάκληση" αυτή εκτελέστηκαν στα χέρια τρίτων δικαστικές αποφάσεις κι έλαβαν χρήματα (όσο λίγα κι αν ήταν αυτά) όσοι από τους εργαζόμενους έλαβαν χρήματα. Κοντολογίς η ανάκληση λειτούργησε υπερ των εργαζομένων κι ήταν αίτημα όλων των εργαζομένων.

.
2ον) Με την αίτησή τους για την ανάκληση της από 5-7-2012 προσωρινής διαταγής της EWORX AE, οι 250 εργαζόμενοι, ανάμεσα στους οποίους κι εσείς, ζήτησαν το ίδιο λοιπόν "πράγμα" που είχαν ζητήσει και κερδίσει ήδη με τις προσωρινές αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου όλοι οι εργαζόμενοι της Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ , δηλ. την ανάκληση της προσωρινής διαταγής ως προς τις ατομικές διώξεις για όλους τους εργαζόμενους κι επικουρικά για τους αιτούντες. Ζήτησαν δηλ. να μπορούν ν' ασκούν αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα κλπ αλλά και να εκτελούν τις δικαστικές αποφάσεις τους. Η επικουρικότητα στα αιτήματα αποτελεί δικονομική πρακτική, ώστε αν δεν επιτευχθεί το μείζον να επιτευχθεί το έλασσον. Το Δικαστήριο έκρινε (μάλλον νομικά σωστά) ότι δεν μπορεί ν' ανακαλέσει την προσωρινή διαταγή για τους μη αιτούντες (οι οποίοι σημειωτέον εμφανίστηκαν από την πλευρά των δικαστικών συμπαραστατών της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ως τάχα ενάντιοι στη δικαζόμενη ανάκληση) κι έτσι εξέδωσε τη γνωστή απόφασή του, ανακαλώντας την προσωρινή διαταγή μόνο για τους 250 αιτούντες. Ωστόσο ας επισημανθούν, 1ον) το επιχείρημα των δικηγόρων της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ότι οι 500 εργαζόμενοι είναι οι καλοί υπερ της εφημερίδας και οι 250 οι κακοί και 2ον) ότι για λόγους ισότητας των εργαζομένων και προφανούς "προσωρινού δεδικασμένου", οποιοσδήποτε εργαζόμενος μπορεί σήμερα να προβεί σε αντίστοιχη ανάκληση της προσωρινής διαταγής και μάλιστα πολύ ευκολότερα απ΄ ό,τι οι 250 που είχαν ν' αντιμετωπίσουν τέσσερις (4) δικηγόρους σε πλήρη σύμπνοια [3 της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ και 1 της "αντίπαλης" τους EWARX]: διότι η απόφαση αυτή, όπως και κάθε απόφαση που δικαιώνει εργαζόμενους, αποτελεί "κεκτημένο" όλων (και του νομικού μας πολιτισμού). Τέλος, για να κατανοήσετε τι σημαίνει αναστολή ατομικών διώξεων, ας σημειωθεί ότι η αναστολή ατομικών διώξεων κατά το άρθρο 25 του Πτωχευτικού κώδικα σημαίνει απαγόρευση κατάθεσης ακόμα κι αγωγών.

.
3ον) Με την ανάκληση της προσωρινής διαταγής αποτράπηκαν οι παραπάνω απαγορεύσεις ενώ με τις επιβληθείσες σήμερα κατασχέσεις ουδείς είναι πιο μπροστά από τους άλλους. Ευτυχώς το δικαιϊκό μας σύστημα προστατεύει "λαγούς και χελώνες" ανεξάρτητα από το ποιος θα φτάσει πιο γρήγορα.

.
Με απλά ελληνικά, θα μπορούσε να κατάσχει η EWARX AE, η ALPHA BANK ΑΕ, ή οποιοσδήποτε εργαζόμενος ή τρίτος και το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο: 1ον) όσες απαιτήσεις δεδουλευμένων των εργαζομένων (ΟΛΩΝ) αφορούσαν την τελευταία διετία πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού θα διασφάλιζαν το προνόμιο του άρθρου 31 του ν. 1545/1985 (ΥΠΕΡΠΡΟΝΟΜΙΟ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) και 2ον) οι απαιτήσεις των εργαζόμενων θα ικανοποιούνταν με ΥΠΕΡΠΡΟΝΟΜΙΟ, όταν θα υπήρχε εκπλειστηρίασμα, είτε στο σύνολο, εαν φτάσει το εκπλειστηρίασμα ή σύμμετρα αν δεν επαρκεί.
.
Ποιοί λοιπόν θα μείνουν "απέξω" ; Πιθανόν οι Τράπεζες αν δεν επαρκεί το εκπλειστηρίασμα κι οι λοιποί πιστωτές. ΑΥΤΟ ΠΕΤΥΧΑΜΕ. Σας μεταφέρω αυτούσια από δικαστική απόφαση:
Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με εκείνες των άρθ. 975, 976, 977 και 1007 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι μετά την ισχύ του ν. 1545/1985, αν κατά την κατάταξη συντρέχουν απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας και απαιτήσεις ενυπόθηκων δανειστών (δηλ. Τράπεζες) ή άλλων γενικών προνομιούχων πιστωτών, που οι απαιτήσεις τους ανήκουν στην τετάρτη, πέμπτη και έκτη τάξη των προνομίων του άρθ. 975 ΚΠολΔ, ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα οι απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι έχοντες παρεπόμενο χαρακτήρα απαιτήσεις από τόκους των αξιώσεων αυτών (ΑΠ 613/2001 ΕλΔ 43. 124, ΟλΑΠ 22/2000 ΕλΔ 42.56), εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από την αρχική ημερομηνία του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης και μετά ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των ενυπόθηκων δανειστών και των υπολοίπων γενικών προνομιούχων πιστωτών των επομένων τάξεων, αφού μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων από παροχή εξαρτημένης εργασίας γίνεται η διαίρεση του υπολοίπου του πλειστηριάσματος που απομένει, κατά το άρθ. 977 ΚΠολΔ, στο ένα τρίτο, από το οποίο ικανοποιούνται οι υπόλοιποι γενικοί προνομιούχοι πιστωτές και στα δύο τρίτα, από τα οποία ικανοποιούνται οι ενυπόθηκοι πιστωτές. Ως ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού νοείται εκείνη που αρχικά ορίστηκε μετά την επιβολή της κατάσχεσης, έστω και αν η διενέργεια του πλειστηριασμού ματαιώθηκε από αδράνεια εκείνου που επέβαλε την κατάσχεση ακόμη και αν επακολούθησε δήλωση επίσπευσης του πλειστηριασμού εκ μέρους άλλου δανειστή κατά τις διατάξεις του άρθ. 973 §§ 2 και 3 ΚΠολΔ.

.
Ο χρόνος, εξάλλου, της κήρυξης της πτώχευσης λαμβάνεται ως κρίσιμος χρόνος για τον αναδρομικό υπολογισμό της διετίας στην οποία ανατρέχει το προνόμιο των απαιτήσεων των εργαζομένων, εφόσον δεν προηγήθηκε από την πτώχευση κατάσχεση και ορισμός ημέρας πλειστηριασμού, αφού η κατάσχεση που προηγήθηκε δεν επηρεάζεται από την κήρυξη του οφειλέτη (εκείνου κατά του οποίου γίνεται εκτέλεση, γενικότερα) σε κατάσταση πτώχευσης, η οποία μόνη συνέπεια έχει ότι δεν μπορεί, από την ημέρα της έκδοσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, να γίνει ή να εξακολουθήσει ατομικά, με βάση και την κατάσχεση, εκτέλεση με επίσπευση των δανειστών που δεν έχουν ειδικό προνόμιο ή δεν είναι ενυπόθηκοι. Εάν συνεπώς είχε προηγηθεί κατάσχεση, ως αφετηρία της διετίας στην οποία ανατρέχει το προνόμιο των απαιτήσεων των εργαζομένων, λαμβάνεται υπόψη η αρχική ημερομηνία ορισμού του πρώτου μετά την κατάσχεση πλειστηριασμού και όχι η μεταγενέστερη ημερομηνία της κήρυξης της πτώχευσης και έτσι ικανοποιούνται προνομιακά πριν από τη διανομή του πλειστηριάσματος σε 1/3 και 2/3, όλες οι απαιτήσεις των εργαζομένων που προέκυψαν στην τελευταία διετία πριν από την αρχική ημερομηνία του πλειστηριασμού.
.
Ποιοί θα κέρδιζαν, λοιπόν, αν παρερχόταν 2ετία πριν τον ορισμό 1ου πλειστηριασμού ή πριν την κήρυξη της πτώχευσης και δεν είχαν γίνει κατασχέσεις;
.
Οι ενυπόθηκοι δανειστές, δηλ. οι Τράπεζες.
.
Ποιός εγγυάται ότι θα κηρυχθεί (με τελεσίδικη δηλ. απόφαση σε 1 χρόνο από σήμερα) η υποτιθέμενη πτώχευση που έχει οριστεί να συζητηθεί σε 1ο βαθμό το Νοέμβριο ώστε να καλυφθεί η 2ετία;
.
Ποιος εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν αναβολή, ματαίωση λόγω απεργίας οποιουδήποτε παράγοντα της δίκης, καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης κοκ;
.
Ποιος σας κρύβει ότι οι ενυπόθηκοι δανειστές (ΤΡΑΠΕΖΕΣ) στην πτώχευση ικανοποιούνται ιδιαίτερα ενώ εσείς θα αναμένετε την εξέλεγξη των απαιτήσεων σας από το σύνδικο;
.
Από ποια διάταξη, όπως αναφέρονται πιο πάνω, βλέπετε προνόμιο όσων πρόλαβαν ή κατάσχεσαν; ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ. Και για να μην κοροϊδευόμαστε ο ορισμός πλειστηριασμού ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΕΣΑΕΙ !!!
.
4ον) Οι αναγγελίες αφορούν είτε δεδουλευμένα είτε αποζημίωσεις αλλά και τόκους αυτών. Οι αναγγελίες μπορούν να γίνουν ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ κι έχουν την ίδια ισχύ με αυτές που θα γίνουν πριν από αυτόν. Δηλαδή για ν' απαντηθεί ξεκάθαρα η διαστρεβλωμένη ερμηνεία ότι οι αναγγελίες ευνοούν όσους έχουν ήδη καταγγελθεί οι συμβάσεις τους κι έχουν ήδη γεγεννημένες αξιώσεις από αποζημίωση λόγω καταγγελίας, είναι σαν να λέμε ότι θα έλθει η στιγμή που ο Χ τρίτος θα έχει πάρει το ακίνητο της Μίνωος, άρα σε προπτική αρκετών μηνών από σήμερα, καταβάλλοντας το εκπλειστηρίασμα για να ικανοποιηθούν πλήρως οι εργατικές απαιτήσεις, και θα θεωρούμε ότι υπάρχουν ακόμα εργαζόμενοι της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. !!!! των οποίων οι συμβάσεις δεν έχουν καταγγελθεί !!!! Και στο κάτω-κάτω αν πράγματι ο εν λόγω "επενδυτής" πάρει ελεύθερο βαρών το ακίνητο και τον εξοπλισμό ,δεν θα είναι προς όφελος των εργαζομένων, ακόμη κι αυτών που δεν θέλουν την καταγγελία, ότι θα βρεθεί αυτός ο επενδυτής που εδώ κι ένα χρόνο φαντασιώνουμε χωρίς να βλέπουμε; Άρα δεν υπάρχει "πλιάτσικο Αυγούστου" ούτε πλειστηριασμοί επιτυχείς από αύριο. Υπάρχει διασφάλιση προνομίου, διασφάλιση να μην εξαφανισθούν εν μια νυχτί κινητά και μηχανές κι υπάρχει προοπτική, εξόφλησης για όλους ανεξάρτητα τους εργαζόμενους.
.
5ον) Σε κάθε περίπτωση οι πλειστηριασμοί μπορούν και ν' αναβληθούν. Δηλαδή αν ικανοποιούνται οι εργατικές απαιτήσεις (κι αφού ούτως ή άλλως θα έχουν εξασφαλίσει το προνόμιο τους) όλα τα ενδεχόμενα θα εξετασθούν. Τόσο οι αιτούντες όσο κι οι κατάσχοντες έχουν αποδείξει την ακεραιότητά τους και το ήθος τους. Δεν ήσαν αυτοί που βολεύτηκαν προνομιακά εισπράττοντας μόνοι, ούτε αυτοί που εμπόδισαν συναδέλφους τους να προσπαθήσουν να δώσουν "σάρκα στο όραμά τους", ακόμα κι όταν θεωρούσαν ότι τούτο λειτουργούσε ενάντια στα συμφέροντα τους. ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΚΙ ΑΠΟΛΥΤΗ.
.
5ον) Ουδείς έχει αποκλείσει ότι κι οι εργαζόμενοι μπορούν να αιτηθούν την πτώχευση. Να την αιτηθούν όμως, όχι για να "μπλοκάρουν" τους συναδέλφους τους σε μια ανέντιμη, αδελφοφαδική κι ύποπτη διαδικασία. Αλλά γιατί θα είναι πια ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει άλλη δικονομική λύση. Τα χρονικά περιθώρια υπάρχουν. Κι όσοι εργαζόμενοι επιχειρήσουν την υποβολή της αίτησης πτώχευσης να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να ομιλούν ταυτόχρονα για συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης ή κοινωνικού συνεταιρισμού με χρήση του τίτλου (ΔΙΟΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ), αλλά για μια μακροχρόνια διαδικασία, με "χορό" συνδίκων, εκτιμητών, ειδικών κλπ που θα καταλήξει σε 5-6 χρόνια να μοιράσει το εκπλειστηρίασμα, αφού αφαιρέσει πρώτα (σύμφωνα με το άρθρο 154 του Πτωχ. Κώδικα) τα έξοδα της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή και οριστική Αντιμισθία του συνδίκου και των τυχόν ομαδικών πιστωμάτων (δηλ. μάλλον κάποιες χιλιάδες ευρώ). Και βέβαια, μάλλον με πλήρως απαξιωμένα κι εκτός χρήσης κινητά κι εξοπλισμό (βλ. τα "κουφάρια" αεροπλάνα της πρώην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ) ...
.
6ον) Οφείλω επιπλέον να σας αναφέρω τα παρακάτω: στην προσπάθεια ανάκλησης της προσωρινής διαταγής υπήρξαν δυο συνάδελφοί μου, που αφιλοκερδώς όχι μόνο προσέφεραν την πολύτιμη γνώση κι εμπειρία τους, αλλά στήριξαν το κείμενο της αίτησης και της προσπάθειας: Είναι οι κκ Αθ. Βαρλάμης και Κων/νος Νταϊλιάνας (αλφαβητικά στην αναφορά), με μακροχρόνια εμπειρία που ξεπερνά όλους εμάς όσους, από τη θέση του νομικού συμβούλου ή δικηγόρου, βρισκόμαστε δίπλα σας. Οφείλω να τους ευχαριστήσω ενώπιον σας γιατί αν δεν στήριζαν το όλο εγχείρημα, μπορεί και να είχα αμφιβολίες. Στήριξαν όχι εμένα προσωπικά αλλά όλους εσάς, με την πίστη τους για το δίκαιο κι ορθό του αιτήματος της ανάκλησης της προσωρινής διαταγής και της ολοκλήρωσης των διαδικαισών κατάσχεσης κι αναγγελίας των εργατικών απαιτήσεων.
.
Γι' αυτό και τολμώ να πω, όπως μου είπαν, λίγο πριν την εκδίκαση της αίτησης ανάκλησης, ότι έχουμε δίκιο και θα νικήσουμε. Τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε .....

Σας παρακαλώ (μάλλον για πρώτη και τελευταία φορά) να προωθήσετε το μήνυμα αυτό όπου νομίζετε... για την αποκατάσταση της αλήθειας ....

Σας ευχαριστώ πολύ

Δ. Παπουτσάκη»

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης (και τα bold) είχε η Ανασυγκρότηση
*
............... Συνδικάτο Τύπου Τώρα !!! ...............

*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου