Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

... ο "νεο-πράσινος" Αλαφούζος έμπλεξε ...

*
Το Ποντίκι
***
*
Ναυμαχία στο Φάληρο
.
Σε έναν από τους μεγαλύτερους πολιτικοεπιχειρηµατικούς «πο­λέµους» εξελίσσεται η κόντρα δυο εκ των κορυφαίων εφοπλιστών της χώρας, του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γιάννη Αλαφούζου, µε απρόβλε­πτες διαστάσεις, όπως επισηµαίνουν άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγµατα. 
Ο «εµφύλιος», αφού οι δυο επιχει­ρηµατίες είναι συνεταίροι στον τηλε­οπτικό και ραδιοφωνικό σταθµό ΣΚΑΪ, δεν έχει, όπως διάφοροι διατείνονται στην πιάτσα, αθλητικό άρωµα, αλλά αμιγώς επιχειρηµατικό και πολιτικό. Είναι χαρακτηριστικό, όπως επισηµαί­νουν στελέχη που βρίσκονται κοντά στους δυο επιχειρηµατίες, ότι η αίσθη­ση που υπάρχει περί ενός ντέρµπι Ολυ­µπιακού - Παναθηναϊκού, προσωπο­ποιηµένο στους ισχυρούς άνδρες των δυο αιωνίων αντιπάλων, δεν έχει καμιά σχέση µε την πραγµατικότητα, αφού στο παρασκήνιο τα θέµατα που παίζο­νται είναι µείζονα. 
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πέταξε το γάντι στον Γιάννη Αλαφούζο κοινοποι­ώντας του στις 18 Ιουνίου - µία ηµέρα µετά τις εκλογές - εξώδικο µε το οποίο κατηγορεί ευθέως τον ισχυρό άντρα του ΣΚΑΪ για στοχευµένα πολιτικά παιχνίδια, επικίνδυνες στρατηγικές των µέσων του Οµίλου, προσπάθεια αλλοίωσης της πραγµατικότητας και χει­ραγώγησης των τηλεθεατών και ακροατών. 
Ειδικότερα επισηµαίνει «την επιλογή της µεροληπτικής και αντίθετης προς τους στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογί­ας, κάλυψης της επικαιρότητας και την ακόµα πιο µεροληπτική ειδησεογρα­φική και δηµοσιογραφική “ανάλυση” αυτής». 
Ο εφοπλιστής, ο οποίος είναι μέτο­χος του ΣΚΑΪ και έχει επενδύσει περί τα 20 εκατ. ευρώ, κατηγορεί τον Γιάννη Αλαφούζο και όσους ασκούν διοίκηση στα µέσα του οµίλου για «συστηµατική και κατά παράβαση κάθε κανόνα δεοντολογίας ειδησεογραφική ενίσχυση και προώθηση συγκεκριμένου πολιτικού σχηµατισµού» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. 
Ο µέτοχος του ΣΚΑΪ θεωρεί µάλιστα αποκορύφωμα τη λανθασµένη δηµοσκόπηση που µετέδωσαν τα µέσα του οµίλου και έδειχναν τον ΣΥΡΙΖΑ να προ­ηγείται της Ν.Δ. µε έξι µονάδες, ενώ ακόµα και το βράδυ των εκλογών υπήρ­χε η εκτίµηση για νίκη του Τσίπρα. 
Ο Μαρινάκης, που είναι πολιτικός φίλος του Αντώνη Σαµαρά, εκτιµά, σύµφωνα µε ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του, ότι η αναξιοπιστία του ΣΚΑΪ και η εµµονή µε την οποία προσπαθεί να περάσει συγκεκριµένες θέσεις τον εκθέτει και επιχειρηματικά. 
Όπως χαρακτηριστικά λένε, ο Γιάν­νης Αλαφούζος αρέσκεται να το παί­ζει... «νταβατζής» της κεντροδεξιάς παράταξης προσπαθώντας να επιβά­λει πολιτικές και πρόσωπα. Είναι χαρα­κτηριστικό, όπως λένε, ότι πούσαρε µε τα µπούνια τον Στέφανο Μάνο και τον Θάνο Τζήμερο, µια κεντροδεξιά παραφυάδα, σε βαθµό εξαιρετικά αναντί-στοιχο µε την πραγµατική της απήχηση στην κοινωνία. 
Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Γιάννη Αλαφούζο επισηµαίνουν, όσον αφορά την αστοχία της δηµοσκόπησης, ότι πρόκειται απλώς για ένα επιστημο­νικό εργαλείο και δεν είναι ούτε η πρώ­τη ούτε η τελευταία φορά που κάποιες δηµοσκοπήσεις θα πέσουν έξω. Σύµφωνα µε πληροφορίες, πάντως, ο Βαγ­γέλης Μαρινάκης, που δεν υπέγραψε τον ισολογισµό, αναµένεται να ζητήσει έλεγχο στα οικονοµικά του οµίλου.
Αναλυτικά η εξώδικη δήλωση - δια­µαρτυρία του Βαγγέλη Μαρινάκη ανα­φέρει:
«ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙ­ΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του Ευάγγελου Μαρινάκη του Μιλ­τιάδη, κατοίκου Πειραιώς (Ακτή Θεμι­στοκλέους, αριθ. 4)
ΠΡΟΣ
Ιωάννη Αλαφούζο, Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας ‘‘ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ­ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ’’ και της εταιρείας ‘‘ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.’’ (Εθνάρχου Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως 2, Νέο Φάληρο)
Κοιν.
Μέλη Δ.Σ. των ανωτέρω εταιρειών
Με λύπη, ανησυχία και, πλέον, αγα­νάκτηση αναγκάζοµαι να επισηµάνω εκ νέου - και για πολλοστή φορά - τις επικίνδυνες στρατηγικές των µέσων του Οµίλου και ειδικότερα την επιλογή της µεροληπτικής και αντίθετης προς τους στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογί­ας, κάλυψης και επικαιρότητας και την ακόµα πιο µεροληπτική ειδησεογρα­φική και δηµοσιογραφική ‘‘ανάλυση’’ αυτής. Το θέµα αυτό το έχω πολλές φορές ως τώρα επισηµάνει, µε αφορµή κά­θε φορά συγκεκριµένες ενέργειες και επιλογές του ενηµερωτικού τµήµατος του Οµίλου και των ασκούντων τη διοί­κηση. Ενδεικτικά και µόνον υπενθυµί­ζω ότι στα τέλη της προηγούµενης χρονιάς και ειδικότερα την 20.12.2011 έστειλα και σχετική επιστολή, ενώ η θέση µου έχει επίσης καταγραφεί και στα πρακτικά του Δ.Σ. της ‘‘ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ’’ του οποίου είµαι µέλος (βλ. πρακτικά Δ.Σ. 13 Οκτωβρίου 2011).
Φαίνεται όµως ότι όλα αυτά έχουν απευθυνθεί σε ώτα µη ακουόντων, αφού η τακτική της µεροληψ ίας και της επιλεκτικής ενηµέρωσης και ανάλυσης των γεγονότων όχι µόνον συνεχίστηκε, αλλά κατά το τελευταίο χρονικό διά­στηµα πλέον κορυφώθηκε, µε ύψιστο κρούσµα τη στάση των µέσων του Οµί­λου στο πλαίσιο των εθνικών εκλογών (την κορωνίδα δηλαδή του έργου και ενηµερωτικού σκοπού που καλούνται να υπηρετήσουν τα ΜΜΕ), οπότε και ο Όµιλος προέβη, σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, στη συστηµατική και κατά παράβαση κάθε κανόνα δεοντολογίας ειδησεογραφική ενίσχυ­ση και προώθηση συγκεκριµένου πολι­τικού σχηµατισµού.
Το αποκορύφωµα δε, το οποίο έφτα­νε σχεδόν στα όρια της δηµοσιογραφι­κής γραφικότητας ή συνιστούσε (ακό­µα και) προσπάθεια αλλοίωσης της πραγµατικότητας και χειραγώγησης των αποδεκτών της ‘‘ενηµέρωσης’’, ήταν η συνέχιση της µεροληψίας ακό­µα και την ‘‘ύστατη στιγµή’’, δηλαδή κατά την παρουσίαση και αξιολόγη­ση (διαφορετική εντελώς από εκείνη όλων των άλλων ΜΜΕ) των προθέσεων ψήφου που δηµοσιοποιήθηκαν το βρά­δυ της Κυριακής 17 Ιουνίου 2012 και η οποία ‘‘αξιολόγηση’’ συνεχίστηκε ενώ ήδη είχε αρχίσει η ροή των αποτελε­σµάτων που την ανέτρεπε.
Αναγκάζοµαι για άλλη µια φορά να σας επιστήσω την προσοχή και να ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΩ για τις συνέπειες που η στάση αυτή έχει για την φερεγγυ­ότητα και το ενηµερωτικό κύρος των µέσων του Οµίλου αλλά ακόµα και για τις υπόνοιες απόπειρας επηρεασµού θεσµικών παραγόντων ή χειραγώγη­σης της κοινής γνώµης που µπορεί να δηµιουργεί.
Η δική σας δε συµπεριφορά, ως υπεύθυνου για τη διοίκηση του Οµί­λου, πέραν του ότι αντίκειται σε βασι­κές αρχές που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία του Οµίλου αλλά και στα εκ του νόµου καθήκοντα των εταιρειών του Οµίλου ως φορέων ενηµέρωσης της κοινής γνώµης, είναι ευθέως αντί­θετη και στο γράµµα και πνεύµα και της µεταξύ µας Συµφωνίας Μετόχων και στις από αυτήν απορρέουσες υπο­χρεώσεις σας, που συστηµατικά και δι­αρκώς παραβιάζετε.
Είναι τέλος φανερό από τα ανωτέρω, ότι επιπλέον της οποιαδήποτε άλλης αρνητικής συνέπειας, κατ’ ευθύ απο­τέλεσµα επηρεάζεται αρνητικά και η επιχειρηµατική αξία του Οµίλου και η αποτίµηση της αξίας της δικής µου επένδυσης σε αυτόν. Ειδικά σε σχέση µε το τελευταίο αυτό, σας ΔΗΛΩΝΩ ότι ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ φυσικά, και για πολ­λοστή πλέον φορά, των δικαιωµάτων µου για κάθε ζηµία µου.
Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής µε τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώµατός µου γενικά, παραγγέλλεται να επιδώ­σει νοµίµως την παρούσα προς τον Ιωάννη Αλαφούζο, Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας ‘‘ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩ­ΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ’’ και της εταιρείας ‘‘ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.’’ (Εθνάρχου Μακα­ρίου και Δηµ. Φαληρέως 2, Νέο Φάλη­ρο), προς γνώσιν του και για τις νόµιµες συνέπειες
Πειραιάς, 18 Ιουνίου 2012
Ο εξωδίκως δηλών
Ευάγγελος Μαρινάκης»
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου