Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

... ΜΜΕ - ζημιές και ζημιών συνέχεια ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*


Ζημιές για την “Αυγή”
Ζημιές ύψους 834.132 ευρώ εμφάνισε το 2011 η «Αυγή» έναντι ζημιών 698.072 ευρώ το 2010.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε στα 3.154.820 ευρώ το 2011 από 3.434.311 ευρώ το 2010.
Οι συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας που μεταφέρονται στην επόμενη χρήση είναι ύψους 2.786.381 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 1.508.021 ευρώ.
*
Ζημιές για την “Καθημερινή” στο α΄τρίμηνο
.
Ζημιές ύψους 395.864 ευρώ παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2012 η Καθημερινή ΑΕ έναντι ζημιών 481.927 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας συμμετοχών ανήλθε σε 586.844 ευρώ έναντι 294.279 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2011. Σημειώνουμε πως στην εταιρεία έγινε απόσχιση του εκδοτικού κλάδου και η εφημερίδα «Καθημερινή» κυκλοφορεί πλέον από την εταιρεία Καθημερινές Εκδόσεις. Σε επίπεδο ομίλου ο κύκλος εργασιών της Καθημερινής έφτασε τα 11.245.580 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012 έναντι 17.250.713 ευρώ το ίδιο διάστημα του 2011. Οι ενοποιημένες ζημίες ανήλθαν σε 3.340.878 ευρώ από 2.494.981 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2011.
• Ζημιές προ φόρων ύψους 688.303 ευρώ εμφάνισε το 2011 η Maison Εκδοτική, η οποία εκδίδει το ομώνυμο περιοδικό, έναντι ζημιών ύψους 429.637 ευρώ το 2010. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε σε 1.662.602 ευρώ το 2011 από 2.192.635 ευρώ το 2010.
• Κέρδη προ φόρων ύψους 95.390 ευρώ το 2011 για την Ιντερνάσιοναλ Χέραλντ Τρίμπιουν – Καθημερινή, η οποία εκδίδει την αγγλόφωνη έκδοση της «Herald Tribune» στην Ελλάδα, έναντι ζημιών 300.361 ευρώ το 2010. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε σε 882.409 ευρώ το 2011 από 1.118.136 ευρώ το 2010. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όμως είναι αρνητικό, στο 1.104.154 ευρώ.
---
Πηγή: Τυπολογίες
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου