Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

... μήνυση κατά Χ.Κ.Τ. και "Τρίτη Όψη ΑΕ" ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*


Μήνυση κατά "Χ.Κ.Τεγόπουλος"
και "Τρίτη Όψη ΑΕ"
για αδικήματα πλημμεληματικής
και κακουργηματικής μορφής


Κατατέθηκε στις 18/7/2013 στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών μήνυση από πρώην εργαζόμενους της εταιρείας «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» κατά των νομίμων εκπροσώπων της, των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ» και κατά παντός άλλου υπευθύνου και συμμετόχου.

Οι μηνυτές - απολυμένοι εργαζόμενοι της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ», οι οποίοι όπως και εκατοντάδες άλλοι απολυμένοι συνάδελφοί τους έχουν προσφύγει στα δικαστήρια με σωρεία αγωγών, διεκδικώντας αποζημιώσεις απόλυσης, δεδουλευμένα και μισθούς επίσχεσης, ύψους εκατομμυρίων ευρώ (στις οποίες, με τις έως τώρα εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις, έχουν δικαιωθεί), καταγγέλλουν μεθοδεύσεις και απατηλή συμπεριφορά των εκπροσώπων και ιθυνόντων των ανωτέρω εταιρειών, μέσω των οποίων παραβιάζονται δικαστικές αποφάσεις υπέρ των εργαζομένων, αλλά και εξαπατώνται τρίτοι, προκειμένου να μη δυνηθούν οι εργαζόμενοι να εκτελέσουν τις δικαστικές αποφάσεις κατά της οφειλέτριας «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.».

Συγκεκριμένα, με τη μήνυση εγκαλούνται οι υπεύθυνοι των ανωτέρω εταιρειών -εκ των οποίων η «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ» φέρεται δια συμβάσεως με την «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» να έχει αναλάβει το έργο της επανέκδοσης της εφημερίδας της τελευταίας, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»-, για την τέλεση δύο αδικημάτων πλημμεληματικής και κακουργηματικής μορφής:

Πρώτον, για παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς η από μέρους της ιδιοκτήτριας των σημάτων («Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.») παραχώρηση της χρήσης τους στην «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ», ιδίων μετοχικών συμφερόντων, η οποία επανεκδίδει/διαχειρίζεται την έκδοση των εφημερίδων, παραβιάζει ευθέως εκδοθείσα απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία, κατόπιν αιτήσεων δεκάδων εργαζομένων, είχε διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση των σημάτων της «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» («ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και «ΕΨΙΛΟΝ») και η απαγόρευση παραχώρησης της χρήσης τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Δεύτερον, για απάτη κακουργηματικής μορφής, καθώς -κατά τους ισχυρισμούς των μηνυτών- η μεταξύ των δύο εταιρειών σύμβαση για την επανέκδοση της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» είναι εικονική και όχι πραγματική, έγινε δε, αποκλειστικά και μόνο, για να αποκοπεί η «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» από οποιοδήποτε έσοδο από την επανακυκλοφορία της εφημερίδας, αφού το σύνολο των εισπράξεων καταλήγει, βάση της ανωτέρω «συμβάσεως έργου» στα χέρια – ταμεία της εταιρείας «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ», στην οποία εν τοις πράγμασι έχει μεταβιβασθεί το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της οφειλέτριας «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.». Χαρακτηριστικά, οι μηνυτές αναφέρουν ότι η «εικονική» αυτή σύμβαση αποτέλεσε τοίχο προστασίας της οφειλέτριας «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», σε επιβληθείσα από μέρους δεκάδων εργαζομένων κατάσχεση εις χείρας του πρακτορείου αποκλειστικής διανομής των εφημερίδων της οφειλέτριας, το οποίο είχε εις χείρας του εισπράξεις από τις πωλήσεις των εφημερίδων της και το οποίο εξαπατήθηκε από την επιδειχθείσα σε αυτό «εικονική» σύμβαση των δύο εταιρειών. Πράγματι, το πρακτορείο στην εις χείρας του επιβληθείσα κατάσχεση των εργαζομένων, απάντησε ότι ουδεμία συνεργασία έχει πλέον με την ιδιοκτήτρια των σημάτων «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», υποδεικνύοντας ότι συνεργάζεται πλέον με την «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΜΕ» και ότι, επομένως, δεν μπορεί να αποδώσει στους εργαζομένους τα κατασχεθέντα βάσει δικαστικών αποφάσεων ποσά.

Σημειωτέον, ότι στη μήνυση εκτίθεται αναλυτικά το ιστορικό της εταιρείας «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΜΕ», η οποία από ανενεργής εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, μεταλλάχθηκε σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη στο χώρο των εκδόσεων και των Μ.Μ.Ε., καθώς και η πλήρης ταύτιση συμφερόντων των δύο εταιρειών.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου