Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

... ΚΥΑ - κι άλλη αίτηση ακύρωσης ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Δεύτερη αίτηση ακύρωσης
της απόφασης κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ

Γίνεται επίκληση απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ
για την επιβάρυνση του Προϋπολογισμού

Κι άλλη αίτηση ακύρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΟΙΚ.02/11.6.2013) για την κατάργηση της ΕΡΤ! Την αίτηση κατέθεσε ο Γιώργος Κόκκας, δικηγόρος της ΕΡΤ ΑΕ, αλλά και εκπρόσωπος του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας, και στρέφ

εται εναντίον του Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υφυπουργό Δημόσιας Διοίκησης και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Μεταξύ των λόγων ακύρωσης που επικαλείται ο δικηγόρος Γιώργος Κόκκας, είναι και η επιβάρυνση του Προυπολογισμού, σε σχέση με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (3127/2003) : «Επειδή, το Σύνταγμα, ορίζοντας ότι όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο Προϋπολογισμό (άρθρο 79 §2), τον οποίο ψηφίζει η Ολομέλεια της Βουλής κατά την τακτική ετήσια σύνοδό της (άρθρο 79 §1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της (άρθρο 79 §3), σε ψηφοφορία που γίνεται χωριστά για τα έσοδα και τις δαπάνες του κάθε Υπουργείου (άρθρο 123 §6 του Κανονισμού), υποδηλώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του συντακτικού νομοθέτη για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, ενδιαφέρον που, εκδηλωνόμενο ακόμη πιο έντονα, φθάνει σε σημείο να θέτει περιορισμούς στην ίδια τη νομοθετική εξουσία, όταν θεσπίζει ρυθμίσεις που συνεπάγονται δαπάνες.”
---
πηγή: Τυπολογίες
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου