Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

... "κατ' εξαίρεσιν" ανανέωση συμβάσεων στην ΔΤ ...

*
Νίκος Μιχαλίτσης
***
*
Ενός λάθους μύρια έπονται στον μαγικό κόσμο
της νέας ψευτοδημόσιας ραδιοτηλεόρασης


ΔΤ-ΝΕΡΙΤ:
Ένας πολιτικός γάμος και δύο κηδείες


Σήμερα Τρίτη 22/10/13 εισάγεται στη Βουλή εξ αναβολής μια τροπολογία (όπως πάντα σε άσχετο με την υπόθεση νομοσχέδιο) που αφορά τη ΔΤ και τη ΝΕΡΙΤ, τα δύο νόθα τέκνα του πρόσφατου έρωτα Σαμαρά – Βενιζέλου, ο οποίος κατέληξε στον πολιτικό τους γάμο. Πνευματικός πατέρας των τέκνων επελέγη ο κ. Καψής και κηδεμόνας ο κ. Μάναλης.

Ως προς το πρώτο από τα δύο τέκνα αυτής της πολιτικής μνηστείας, τη ΔΤ, έχει ήδη διαγνωσθεί τερατογένεση, ενώ για το δεύτερο, τη ΝΕΡΙΤ, παρότι υπάρχουν ανάλογες ενδείξεις, ευρισκόμενο σε βρεφική ηλικία ακόμη αποφασίστηκε να τοποθετηθεί στη φορμόλη προς όφελος της παρά φύσιν ανάπτυξης του πρώτου, μέσω της προαναφερθείσας τροπολογίας. Η τροπολογία αυτή όμως, προετοιμάζει και δυο κηδείες, αφού ακυρώνει την ανεξάρτητη αρχή του ΑΣΕΠ και εξαφανίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο με τις νομοθετικές ανομίες που επιχειρούνται στη συγκρότηση της ΝΕΡΙΤ.

Το κυριότερο σημείο της τροπολογίας σχετίζεται με τη δυνατότητα ανανέωσης των δίμηνων συμβάσεων της ΔΤ με μέγιστη διάρκεια τους 10 μήνες. Πρόκειται για προσλήψεις που είχαν εγκριθεί με έγγραφη αναφορά στον νόμο περί ΑΣΕΠ (2190/1994) και στον νόμο 2738/1999 (άρθρο 20, παρ. 4) που συμπληρώνει τον νόμο του ΑΣΕΠ και θέτει μία εύλογη εξαίρεση, «για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών». Αμέσως παρακάτω, όμως, ο ίδιος νόμος ορίζει ότι: «Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες». Οι περιορισμοί αυτοί ετέθησαν σε εφαρμογή της οδηγίας 99/70/ΕΚ της 28/06/1999 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην χρησιμοποιούνται τέτοιες προσλήψεις καταχρηστικώς ώστε να καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες αντί πρόσκαιρων. Άλλωστε, η χώρα μας έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περιπτώσεις που δεν εφάρμοσε τους περιορισμούς αυτούς, με προεξάρχουσα την υπόθεση Αγγελιδάκη (Απόφαση C-378/07, 23/04/2009).

Η κουτοπόνηρη μεθόδευση της κυβέρνησης στο θέμα αυτό δημιουργεί ζήτημα εξαπάτησης μεγάλου αριθμού ατόμων που δεν ενδιαφέρονταν για μια δίμηνη εργασία, ενώ θα αντιμετώπιζαν διαφορετικά μια πιθανότητα δεκάμηνης εργασίας. Προκύπτει όμως και μείζον ζήτημα κατάφωρης παραβίασης της ισονομίας. Γιατί δηλαδή ένας δασοπυροσβέστης ή ένας οδοκαθαριστής που προσλήφθηκαν για κατεπείγουσες ανάγκες δεν μπορούν να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους, ενώ οι της ΔΤ θα μπορέσουν; Ο ν. 2190/94 ψηφίστηκε για να εξασφαλίζει την ισονομία σε όλες τις προσλήψεις. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ανεξάρτητη αρχή του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ώστε να εγγυάται την καθολικότητα της εφαρμογής του νόμου και την ισονομία. Αν ψηφιστεί η τροπολογία αυτή το ΑΣΕΠ ουσιαστικά καταργείται, αφού ουδέποτε ρωτήθηκε για την τροπολογία αυτή και ακόμα περισσότερο δεν έδωσε την έγκρισή του ως η επιβλέπουσα τις προσλήψεις Αρχή.

Σε άλλο σημείο της όμως η τροπολογία αυτή κάνει και κάτι πιο εντυπωσιακό: Με μια διάταξη που παρέχει την υπερεξουσία στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΝΕΡΙΤ να συνάπτει συμβάσεις έργου τροποποιώντας άρθρο του νόμου για τη ΝΕΡΙΤ (ν. 4173/2013) που είχε ψηφίσει η ίδια κυβέρνηση μόλις πριν δυο μήνες, εξαφανίζει από το νόμο και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η προς ψήφιση τροπολογία αναφέρει: Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτρέπεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών προσώπων, για την παραγωγή ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοτηλεοπτικού προϊόντος, εφόσον το πρόσωπο αυτό με το οποίο συνάπτεται η σύμβαση είναι δημοσιογράφος, καλλιτέχνης κάθε ειδικότητας ή τεχνικός ή επιστήμονας υψηλής εξειδίκευσης.»

Η σχετική παράγραφος ανέφερε:«Κατ’ εξαίρεση, η ΝΕΡΙΤ−Α.Ε., ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, μπορεί να αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισμένου έργου σε δημοσιογράφο, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες, με την επιφύλαξη του ευρωπαϊκού δικαίου…».

Το «κατ’ εξαίρεση» λοιπόν γίνεται «επιτρέπεται» και το «με την επιφύλαξη του ευρωπαϊκού δικαίου» εξαφανίζεται ώστε να μην είναι ευθέως υπόλογος ο υπογράφων τις συμβάσεις Διευθύνων Σύμβουλος.

Απομένει να δούμε πόσοι από τους βουλευτές θα ψηφίσουν την τροπολογία και θα παρευρεθούν ως τεθλιμμένοι συγγενείς στις δύο κηδείες.
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου