Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

... το αγγελιόσημο και οι καλές προθέσεις του υπουργείου ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*


«Δεν είναι στις προθέσεις μας
η περαιτέρω μείωση των εσόδων
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ»
.

«Δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας) η περαιτέρω μείωση των εσόδων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ» σημειώνει ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης, σε απάντηση της ερώτησης 1254/3-9-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη.

Αναλυτικά, η επιστολή απάντησης:

«Το αγγελιόσημο, θεσπίστηκε πριν από αρκετές δεκαετίες για κοινωνικοασφαλιστικούς σκοπούς ως ποσοστό από 16% ως 21,5% των εσόδων των ΜΜΕ από διαφημίσεις – καταχωρήσεις ανάλογα με το μέσο και αποτελεί πλέον έναν θεσμικά παγιωμένο πόρο των Τομέων Σύνταξης και Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ των οποίων διατίθεται και η συνεχής είσπραξη του οποίου, σε μεγάλο βαθμό, διασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους.

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας, στους Τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ το έτος 2012 αποδόθηκαν περίπου 50 εκατ. ευρώ ως έσοδα από πόρους αγγελιοσήμου.

Επισημαίνεται βέβαια, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν.3655/2008, το 10% των εισπρατομμένων ποσών από το αγγελιόσημο, αποτελεί πλέον πόρο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών, του οποίου στόχος είναι η δημιουργία αποθεματικών, για τη χρηματοδότηση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) από 1-1-2019 και μετά.

Λαμβανομένου υπόψη, ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μείωσης της διαφημιστικής δαπάνης έχει επέλθει σημαντική κάμψη των εσόδων από το αγγελιόσημο σε σχέση με προηγούμενα έτη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, ποσοστό 10% των εσόδων του διατίθεται υπέρ του ΑΚΑΓΕ, σημειώνουμε ότι δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η περαιτέρω μείωση των εσόδων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.»

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου