Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

... έκλεισε το Πρακτορείο Διανομής Ξένου Τύπου ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Αίτηση πτώχευσης
από το Πρακτορείο Διανομής Ξένου Τύπου


Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε το «Πρακτορείο διανομής Ξένου Τύπου ΕΠΕ». Λίγες μέρες πριν από τη σημερινή κρίσιμη συνέλευση των μετόχων της «Ευρώπης», το πρακτορείο που διανέμει τον ξένο Τύπο υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στις 13 Μαΐου 2014.

Στην αίτηση αναφέρει πως μεταξύ άλλων οφείλει στο ΙΚΑ 748.509 ευρώ, σε πάσης φύσεως προμηθευτές και πιστωτές 3.500.000 ευρώ και στην εταιρεία «AVIS» της οποίας μισθώνει τα οχήματα το ποσό των 3.538 ευρώ. Το πρακτορείο διαθέτει 4 ακίνητα και υποκαταστήματα σε διάφορα σημεία της χώρας.

---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου