Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

... όλα της ΕΡΤ δύσκολα και η ΠΟΣΠΕΡΤ... απέναντι !..

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Η νέα ΕΡΤ επανέρχεται ως κρατική,
ελεγχόμενη ραδιοτηλεόραση

Στόχο να επανέλθει το σήμα της ΕΡΤ ΑΕ ως το τέλος του Απριλίου και να αναλάβει το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο την επαναφορά της πλήρους λειτουργίας της εταιρείας θέτει η κυβέρνηση με την κατάθεση του σχεδίου νόμου, το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί στη Βουλή έως το τέλος Μαρτίου.

Η δημοσίευση του σχεδίου για την απαραίτητη διαβούλευση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με κυρίαρχο στοιχείο ότι προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ μέσω της νέας ΕΡΤ! Κομβικό στοιχείο του νομοσχεδίου που κατέθεσε η κυβέρνηση είναι ότι το μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ δεν καταργείται, αλλά ουσιαστικά αλλάζει το όνομά του σε ΕΡΤ ΑΕ και αποκτά πάλι το σύνολο του προσωπικού που είχε η προηγούμενη ΕΡΤ. Η λειτουργία της νέας ΕΡΤ γίνεται με τον ιδρυτικό νόμο της ΝΕΡΙΤ, τον 4173/2013, στον οποίο αλλάζουν σημαντικά άρθρα, ώστε να επανέλθει η κρατική τηλεόραση σε πλήρη λειτουργία.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να διατηρήσει την ΕΡΤ στη μορφή ΔΕΚΟ, εντάσσοντάς τη στον έλεγχο του υπουργείου Οικονομικών, άρα στην υποχρέωση των ισοσκελισμένων δαπανών – εσόδων.

Με επιχειρησιακές συμβάσεις το προσωπικό!

Το νομοσχέδιο εξομοιώνει το σύνολο των εργαζομένων της προηγούμενης ΕΡΤ, γεγονός που έχει προκαλέσει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις. Οι προσληφθέντες στη ΝΕΡΙΤ θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά στη νέα ΕΡΤ, όπως και οι απολυμένοι που επέλεξαν να μην καταθέσουν αίτηση πρόσληψης και αγωνίστηκαν για την επάνοδο της ΕΡΤ. Η πρόβλεψη, δε, για συμψηφισμό των αποζημιώσεων με τον μισθό που θα παίρνουν (θα παρακρατείται κάθε μήνα ένα ποσόν) παραπέμπεται στην έκδοση υπουργικής απόφασης. Βασικό, επίσης, σημείο είναι το ότι οι όροι εργασίας θα διέπονται από επιχειρησιακή σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί στο «πλαίσιο τήρησης των ισοσκελισμένων ισολογισμών». Και η επιχειρησιακή, δηλαδή, σύμβαση υπόκειται στους όρους των μνημονιακών νόμων της προηγούμενης κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Ο έλεγχος, η εποπτεία και το ανταποδοτικό τέλος

Η διατήρηση του κυβερνητικού ελέγχου στη νέα ΕΡΤ περιγράφεται στις διατάξεις για τον διορισμό του νέου ΔΣ και την εποπτεία της λειτουργίας της. Τα μέλη της νέας διοίκησης θα επιλεχθούν από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με απλή πλειοψηφία έπειτα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού. Ο αρμόδιος υπουργός θα εγκρίνει επίσης το σχέδιο της διοίκησης για την οργάνωση και τη λειτουργία της νέας εταιρείας. Εντύπωση προκαλεί και η πρόβλεψη για τους όρους διορισμού των μελών του ΔΣ, σύμφωνα με τους οποίους δεν απαιτείται πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης για τη θέση του προέδρου!

Εισάγονται, επίσης, δύο ακόμη όργανα ελέγχου της λειτουργίας της ΕΡΤ. Το πρώτο είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο εποπτεύει την εταιρεία για το πρόγραμμά της και στο οποίο η διοίκηση υποχρεούται να καταθέτει το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους ετήσια έκθεση πεπραγμένων, η οποία θα κατατίθεται και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το δεύτερο όργανο εποπτείας είναι τα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου του Προγράμματος, τα οποία συστήνονται σε εθελοντική βάση στις περιφέρειες της χώρας, χωρίς ωστόσο να έχουν αποφασιστική εποπτεία. Έκπληξη επίσης προκαλεί το ότι ο νόμος δεν αναφέρει τίποτε για τη δυνατότητα εσόδων από τη διαφήμιση. Τα έσοδα προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος των 3 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι αυξάνεται το σημερινό, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με υπουργική απόφαση.

Αντιδράσεις από την ΠΟΣΠΕΡΤ και την ελεύθερη ΕΡΤ3

Το νομοσχέδιο για την επάνοδο της ΕΡΤ προκάλεσε αντιδράσεις στους απολυμένους εργαζόμενους, και αυτό φάνηκε από τα σχόλια της διαβούλευσης αλλά και από τις ανακοινώσεις που έγιναν. Πλήρως το απέρριψε η ΠΟΣΠΕΡΤ, η οποία δήλωσε πως οι συντάκτες του νομοσχεδίου αναπαράγουν το αποτυχημένο μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ. Διαφωνεί ακόμη με το ότι δεν αποσαφηνίζεται η λειτουργία όλων των δομών της ΕΡΤ και των δικτύων εκπομπής. Θετικά έκρινε το νομοσχέδιο μόνο ως πρώτο βήμα για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ η γενική συνέλευση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ, οι οποίοι ζητούν να γίνουν άμεσα αλλαγές και βελτιώσεις κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή. Τέλος, και η γενική συνέλευση των εργαζομένων της ΕΡΤ3, αν και χαρακτήρισε θετικό βήμα την επάνοδο της ΕΡΤ ΑΕ, δηλώνει πως δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις των εργαζομένων. Ένα ξεχωριστό ζήτημα που προκάλεσε αντιδράσεις είναι το ότι το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται στους 300 περίπου συμβασιούχους της πρώην ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι θα έπρεπε να προσληφθούν λόγω των πολλών χρόνων απασχόλησής τους στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο της πρώην ΕΡΤ.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου