Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

.. ο "Πήγασος", ο Φ. Μπόμπολας και η ταυτότητα του "Έθνους" ..

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Εκτός της ταυτότητας του «Έθνους»
το όνομα του Φώτη Μπόμπολα

Εμφανής είναι η μεταμόρφωση στο δημοσιογραφικό συγκρότημα του «Πήγασου». Τον περασμένο μήνα αποχώρησε από τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. ο Γιώργος Μπόμπολας και τη θέση του πήρε ο γιος του Φώτης Μπόμπολας.

Πριν από λίγες μέρες ωστόσο, παρατηρήθηκε η απόσυρση του ονόματος του Φώτη Μπόμπολα, διευθύνοντος συμβούλου της εκδοτικής εταιρείας, από την ταυτότητα της εφημερίδας «Έθνος», όπου αναγραφόταν ως εκδότης, εξέλιξη που εγείρει ερωτήματα για τη μετέπειτα πορεία της εφημερίδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε τον περασμένο μήνα η εισηγμένη εταιρεία προς τις χρηματιστηριακές Αρχές:

Κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005, του Ν. 3016/2002, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοινώνει, ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20ης Φεβρουαρίου 2015 αποφασίστηκε, κατόπιν της παραιτήσεως του Προέδρου Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικού Μέλους και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, ν' ανακατανεμηθεί το αξίωμα του Προέδρου και να επανορισθούν οι ιδιότητες των Μελών του Δ.Σ. ως Εκτελεστικών ή μη, διαμορφούμενης της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως ακολούθως:

1. Φώτιος Γεωργίου Μπόμπολας, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.

2. Σπύρος Αναστασίου Βενέτης, Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος.

3. Χρήστος Σπυρίδωνος Πατέλης, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4. Χρήστος Ευθυμίου Μάρης, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Λάμπρος Βασιλείου Φώτογλου, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου