Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

... άκυρες οι απολύσεις των εργαζόμενων της πρώην ΕΡΤ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Υποχρεώνεται το Δημόσιο
να επαναπροσλάβει
τους απολυμένους της ΕΡΤ


Άκυρες κρίνονται οι απολύσεις των εργαζομένων της πρώην ΕΡΤ.


Το Πρωτοδικείο της Αθήνας, έπειτα α
πό προσφυγή των απολυμένων, με την 2732/2014 απόφασή του δέχεται πως το Δημόσιο είναι ο εργοδότης τους και πως η ΝΕΡΙΤ είναι η διάδοχη κατάσταση της ΕΡΤ (ενώ το ΣτΕ έχει αποφανθεί το αντίθετο) και, από τη στιγμή που οι λόγοι της απόλυσης των εργαζομένων δεν είναι οικονομοτεχνικοί, οι απολύσεις είναι άκυρες.

Η διαφορά που προέκυψε, αναφέρει, με την απόλυση των εργαζομένων της ΕΡΤ ΑΕ είναι ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και όχι των διοικητικών, αποδεχόμενο την πάγια νομολογία. Το Δημόσιο, από τη στιγμή που απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΡΤ μετά την κατάργηση του νομικού προσώπου της και συνέχισε τη δραστηριότητα στη ραδιοτηλεόραση, παραμένει εργοδότης και συνεπώς οι απολυμένοι αποκτούν δικαίωμα πραγματικής απασχόλησης. Εν όψει της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ μέσα από την εταιρεία της ΝΕΡΙΤ, οι εργαζόμενοι της πρώην ΕΡΤ της 11ης Ιουνίου 2013 θεσπίζουν δικαίωμα επανάκτησης της εργασίας τους.

Το σχέδιο για τη νέα ΕΡΤ, ως προς την επαναπρόσληψη των εργαζομένων, έχει κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δικαίωμα επιστροφής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ που επιθυμούν να επιστρέψουν, πλην εκείνων που έλαβαν πλήρη συνταξιοδότηση. Όσοι βγήκαν με μειωμένη σύνταξη θα μπορούν εκ νέου να βρουν θέση στην ΕΡΤ. Το θέμα του συμψηφισμού των υποχρεώσεων της ΕΡΤ και των αποζημιώσεων των υπαλλήλων θα λυθεί στο μέλλον με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Για την επιστροφή των υπαλλήλων της πρώην ΕΡΤ θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση προς τη Διοίκηση, η οποία θα σήμερα, Δευτέρα, σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης. Η νέα Διοίκηση θα αναλάβει το έργο του καταμερισμού των ειδικοτήτων, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά η ΕΡΤ το επόμενο διάστημα. Η νέα, άτυπη ημερομηνία εκπομπής της ΕΡΤ που δίνει η κυβέρνηση είναι η 1η Μαΐου.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου