Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

... μηδενική η αξία του MEGA για την "Πήγασος" ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Μηδενική η αξία

του Mega Channel (Τηλέτυπος)
στις οικονομικές καταστάσεις της Πήγασος


Σε επανακατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων υποχρεώθηκε η υπερχρεωμένη εταιρεία Πήγασος Εκδοτική, συμφερόντων της οικογένειας Μπόμπολα, ανεβάζοντας στα 64 εκατ. ευρώ το λογαριασμό των ζημιών του 2015! Αυτή τη φορά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε τον επανακαθορισμό της αξίας με την οποία αποτιμήθηκε η συμμετοχή στην εταιρεία Τηλέτυπος (Mega Channel).

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Πήγασος είχαν αρχικά καταρτιστεί αναγνωρίζοντας ότι η συμμετοχή στην εταιρεία Τηλέτυπος αποτιμάται σε 29,4 εκατ. ευρώ για τη μητρική και σε 8,3 εκατ. ευρώ για τον όμιλο.

Ομως αυτή η αποτίμηση δεν ανταποκρινόταν στις εξελίξεις γύρω από την πορεία της εταιρείας και αυτό είχε επισημανθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Ετσι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από την Πήγασος Εκδοτική την επανακατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω.

Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο της Πήγασος στο πλαίσιο της αρχή της συντηρητικότητας, αναγνώρισε μηδενική αξία συμμετοχής στην Τηλέτυπος τόσο για τη μητρική όσο και για τον όμιλο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ζημιές της Πήγασος για το 2015 να αυξηθούν σε 63,484 εκατ. ευρώ από 55,167 εκατ.

Θυμίζουμε πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε υποχρεώσει και την Τηλέτυπος σε επανακατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων του 9μήνου του 2015 αφού δεν είχε αναγνωρίσει ως ληξιπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια, που δεν είχε ρυθμίσει και είχε καταχωρήσει στα ταμειακά διαθέσιμα μεταχρονολογημένες επιταγές. 

---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου