Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Έρχεται νέα εφημερίδα;

*
Ανασυγκρότηση
***
*

«Απογευματινή Ενημέρωση»
από τον Νίκο Ελευθερόγλου 


Τον τίτλο «Απογευµατινή Ενηµέρωση» κατοχύρωσε ο στενός συνεργάτης του εκδότη της «∆ηµοκρατίας» και διευθυντής σύνταξης του φύλλου, Ν. Ελευθερόγλου.

Μάλιστα, η σχετική κατοχύρωση έχει γίνει στην κατηγορία που παρέχει τη δυνατότητα για έκδοση εφηµερίδων.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τις πολύ καλές σχέσεις που διατηρεί ο εν λόγω δηµοσιογράφος µε τον επιχειρηµατία ∆.Μελισσανίδη (σ.σ.: Είναι κουµπάροι µε τον υιό του, Γιώργο), πυροδοτεί σενάρια έκδοσης ενός νέου κεντροδεξιού φύλλου, στα πρότυπα της ιστορικής «Απογευµατινής».

Η επανέκδοση της συγκεκριµένης εφηµερίδας αποτελούσε επί χρόνια διακαή πόθο του κ. Φιλιππάκη.

Μάλιστα, σε ανύποπτο χρόνο είχε διερευνήσει το ενδεχόµενο να επανεκδώσει το ιστορικό έντυπο. Μετά την «Ελευθερία στην Ενηµέρωση», ένας στενός συνεργάτης του εκδότη της «Espresso» γίνεται κάτοχος του τίτλου «Απογευµατινή Ενηµέρωση». 

---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου