Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

... ΕΣΗΕΑ και "Αποστολή" για ενίσχυση ανέργων ...

*
ΕΣΗΕΑ - "Αποστολή"

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ


Με τη χορήγηση κάρτας για την προμήθεια φρούτων, λαχανικών και γάλακτος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό «International Orthodox Christian Charities» (IOCC), που έχει την έδρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προς ενίσχυση του προγράμματος στήριξης των οικογενειών ανέργων μελών, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης, προσφέρει νωπά προϊόντα, σε όσους πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι πιστοποιημένα άνεργοι (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΕΣΗΕΑ) και έχουν οικογένεια με ανήλικα τέκνα ή/και προστατευόμενα μέλη.

β) Έχουν ανώτατο οικογενειακό εισόδημα 8.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί/προστατευόμενο μέλος.

Ή

γ) Είναι άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

Οι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν κάρτα αξίας σαράντα ευρώ, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν μηνιαίως (δέκα ευρώ ανά εβδομάδα) για την προμήθεια φρούτων, λαχανικών και φρέσκου γάλακτος, από επιλεγμένα SuperMarkets. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάρτιο και θα διαρκέσει τριάντα οκτώ (38) εβδομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να ενταχθούν στα κριτήρια μοριοδότησης, που θέτει το πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υλοποίησης Προγραμμάτων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 5ος όρ.) υποχρεωτικώς έως και την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015, στις 4 μ.μ., τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Αίτηση συμμετοχής, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη(επισυνάπτεται).
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου.
  • Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 20141.
  • Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας με αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή τηλεφωνίας (κινητής ή σταθερής) στο όνομα του αιτούντα ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ μαζί με λογαριασμό στο όνομα του ιδιοκτήτη.
  • Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας2 για κάθε άνεργο μέλος της οικογένειας.
  • Πιστοποιητικό ΑμεΑ σε ισχύ από αρμόδια Επιτροπή Ασφαλιστικού Φορέα (μόνο για αναπηρία 67% και άνω).
Τα δικαιολογητικά κάθε δικαιούχου θα αποτελέσουν ξεχωριστό, ατομικό φάκελο. Σημειώνουμε ότι η μη κατάθεση όλων των ανωτέρω εγγράφων ισοδυναμεί με αποκλεισμό από το πρόγραμμα της «Αποστολής – IOCC».

Τέλος, επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρά, καθώς η ΕΣΗΕΑ οφείλει να προσκομίσει το σύνολο των φακέλων στην «Αποστολή» έως την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015.

1. Συνυποβάλλεται υποχρεωτικώς, ακόμη κι από όσους το έχουν ήδη υποβάλει στις υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ. Δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν μείνει άνεργοι από το 2013 και τα εισοδήματά τους, όπως αποτυπώνονται στο εκκαθαριστικό οικ. έτους 2014, υπερβαίνουν το πλαφόν, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι τα εισοδήματα του 2014 δεν υπερβαίνουν τις 8.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί/προστατευόμενο μέλος.

2. Βεβαίωση ανεργίας των μελών την ΕΣΗΕΑ, θα λάβετε από το Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υλοποίησης Προγραμμάτων της ΕΣΗΕΑ.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου