Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

... δύο ΟΧΙ στον ΕΔΟΕΑΠ και μία επιστολή στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Επιστολή προς την πρόεδρο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

"ΟΧΙ" της ΕΣΗΕΑ στον ΕΔΟΕΑΠ
"ΟΧΙ" του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΔΟΕΑΠ


Σε προεκλογική τροχιά τα ασφαλιστικά ταμεία των ΜΜΕ


Η ΕΣΗΕΑ αρνήθηκε να χορηγήσει δάνειο προς τον ΕΔΟΕΑΠ προκειμένου να αυξηθεί η ρευστότητα του Ταμείου και να μην αναγκαστεί να σπάσει τα ομόλογα που έχει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με επιχείρημα πως ο νέος υπουργός δήλωσε τη στήριξή του στον ΕΔΟΕΑΠ, το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ δεν αποδέχθηκε το αίτημα του Ταμείου.

Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν ενέκρινε τη χορήγηση προκαταβολής από τα έσοδα του αγγελιοσήμου, ύψους 15 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι για τη χορήγηση αυτή φημολογείται ότι είχε συγκατανεύσει το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων...

Ο ΕΔΟΕΑΠ, στο μεταξύ, βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Το παρασκήνιο για τις υποψηφιότητες έχει πάρει φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται συζητήσεις για να κατέλθει ως υποψήφιος για την προεδρία του ΕΔΟΕΑΠ ο Κώστας Τσουπαρόπουλος, πρώην πρόεδρος του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, που θα στηριχθεί από την παράταξη της "Συσπείρωσης" - ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες πως προωθείται και αλλαγή διοίκησης στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, για το οποίο «υποψηφιότητα» προς τον αρμόδιο υπουργό θέτουν και συνδικαλιστικά στελέχη που πρόσκεινται στη "Συσπείρωση" - ΣΥΡΙΖΑ.

Σχετική είναι και η επιστολή που εστάλη από τρία μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ ως προς τη νομιμότητα της σύνθεσης του Δ.Σ. του Οργανισμού:

***
Επιστολή τριών συμβούλων της ΕΤΗΠΤΑ

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Προς την Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Κα Πρόεδρε

α) Σας γνωστοποιούμε ότι η σύνθεση του ΔΣ είναι παράνομη, διότι ενώ, βάσει του ιδρυτικού νόμου 3655/2008 του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, προβλέπεται κάλυψη μιας θέσης μέλους από συνταξιούχο από τις οικείες οργανώσεις, στο ΔΣ του ΕΤΑΠ ΜΜΕ εμφανίζονται δύο συνταξιούχοι να καταλαμβάνουν θέσεις μελών στο ΔΣ (κ.κ. Λάιος και Γκανάς).

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, η παραίτηση τακτικού μέλους του ΔΣ συμπαρασύρει και το αναπληρωματικό του μέλος και ορίζονται νέα μέλη αντίστοιχα.

γ) Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 2690/1999, ο ορισμός ημέρας και ώρας σύγκλησης του ΔΣ όπως και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, πρέπει να γνωστοποιούνται τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα, κανονισμός που δεν τηρείται.

Η μη τήρηση των παραπάνω καθιστούν παράνομες τις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, όπως και τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμη ενέργεια.


Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΗΠΤΑ

Μπελίκας Γιάννης
Νίνος Βασίλης
Φοβάκης Γιάννης
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου