Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Αγγελιόσημο: ο μαγικός κόσμος της είσπραξης - απόδοσης 1

*
Ανασυγκρότηση
***
*
(Μέρος Πρώτο)
"Ματιές" στα άδυτα του Αγγελιόσημου
Άρειος Πάγος (Α΄ Πολιτικό Τμήμα)
ΑΠΟΦΑΣΗ  1255/2005
"Συγκρότημα ΒΕΛΛΙΔΗ"
H είσπραξη και η απόδοση στους δικαιούχους του αγγελιοσήμου που οφείλουν οι μη ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης και οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί (κρατικοί και μη) γίνεται από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης, η δε είσπραξή του διενεργείται κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ), δηλαδή το ν.δ. 356/1974.
Αντίθετα, η είσπραξη του αγγελιοσήμου που οφείλεται από τις ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, γίνεται από τους αρμόδιους διαχειριστές των εφημερίδων, η δε απόδοσή του στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως και στον Κλάδο Προνοίας (ήδη ΤΑΤΤΑ) διενεργείται με την κατάθεσή του σε ειδικούς λογαριασμούς.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου