Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

... παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων και κριτήρια ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

«Φρένο» στην παράλληλη απασχόληση
των δημοσιογράφων που εργάζονται
σε κρατικά Μέσα Ενημέρωσης
Αυστηρά κριτήρια για την παράλληλη απασχόληση των δημοσιογράφων που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε κρατικά μέσα ενημέρωση (ΑΠΕ/ΑΜΠΕ-ΕΡΤ-Γ.Γ.Ε.Ε) θεσπίζει η απόφαση του Υπουργού Επικρατείας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την υπουργική απόφαση η παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων που απασχολούνται σε κρατικά μέσα ενημέρωσης θα επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτή
1) δεν θα σχετίζεται με τα ιδιαίτερα καθήκοντά της θέσης του εργαζομένου και δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του
2) δεν θα κατέχει θέση ευθύνης σε ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης και
3) δεν θα υπάρχει συνάφεια αντικειμένου και απασχόληση σε ιδιωτικό ανταγωνιστικό μέσο (π.χ τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ).

Με την υπουργική απόφαση διευκρινίζεται επίσης ότι δεν θα μπορεί να χορηγείται πέραν της μιας άδειας απασχόλησης σε οποιοδήποτε ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ απαγορεύεται ρητώς η χορήγηση άδειας παράλληλης απασχόλησης σε ιδιωτικό μέσο σε όσους δημοσιογράφους κατέχουν θέσεις ευθύνης σε κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η αμισθί δημοσίευση άρθρων γνώμης σε ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης.

Ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν προσεχώς και για όσους δημοσιογράφους απασχολούνται σε γραφεία Τύπου Υπουργείων και Δημοσίων Οργανισμών οι οποίοι θα υπάγονται πλέον στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου