Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

... οι δημοσιογράφοι και η επαγγελματική αποδυνάμωσή τους ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Η δημοσιογραφία σε κρίση
ή η κρίση της δημοσιογραφίας;Συνταρακτικά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την κατάσταση στο χώρο του Τύπου, όχι σε κάποια ήπειρο του λεγόμενου τρίτου κόσμου, αλλά στην Ευρώπη.

Πρόκειται για στοιχεία που παρουσίασε η Ομάδα της Ενωμένης Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των διεργασιών για την προετοιμασία του Συνεδρίου που έχει προγραμματίσει για την αναζήτηση εναλλακτικών προτάσεων και δράσεων για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Ευρώπης.

Το βασικά χαρακτηριστικά αυτών των στοιχείων είναι ότι οι σχέσεις εξαρτημένης εργασίας έχουν υποστεί καθίζηση και μεγάλο μέρος των δημοσιογράφων εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπάρχουν απώλειες στο εισόδημα, μείωση θέσεων εργασίας και γενικότερα επαγγελματική αποδυνάμωση του κλάδου. Επίσης λόγω της υποχώρησης και αποδυνάμωσης της θέσης των δημοσιογράφων παρατηρείται μείωση στον έλεγχο των πολιτικών και οικονομικών εξουσιών και εμπόδιση στην υποχρέωση λογοδοσίας των κέντρων εξουσίας.

Ποια είναι η κατάσταση. Μερικά ενδεικτικά στοιχεία είναι:

  • Στην Ελλάδα επικρατεί γκρίζο και θολό τοπίο με το 50 % των δημοσιογράφων να έχει χάσει τη δουλειά του.
  • Στην Ισπανία το 50 % των δημοσιογραφικών πληροφοριών που παράγονται προέρχεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες, δηλαδή από δημοσιογράφους χωρίς εξαρτημένη εργασία σε κάποιο συγκεκριμένο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας.
  • Στην Ιταλία ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών, μεταξύ των δημοσιογράφων, έχει αυξηθεί κατά 750% στα τελευταία 20 χρόνια. Το 2014, οι 7 στους 10, ελεύθερους επαγγελματίες στο χώρο της δημοσιογραφίας δήλωσαν ετήσιο εισόδημα ίσο ή χαμηλότερο από 10.000 ευρώ.
  • Στη Γαλλία και τη Γερμανία το 60% των δημοσιογράφων σήμερα, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ η Ιρλανδία έχουν υποστεί πλήρη καθίζηση από την εξάρτηση από την πτώση των διαφημιστικών εσόδων μετά την κρίση.
  • Στην Πορτογαλία υπήρξαν σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και στις εξωτερικές αναθέσεις.
Το συνέδριο με πρωτοβουλία των GUE / NGL και «Μια εναλλακτική λύση για το media-κό τοπίο στην Ευρώπη» θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει στόχο να διερευνήσει τους παράγοντες της κρίσης στη δημοσιογραφία και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις στη δημοκρατία. Ο βασικός προβληματισμός εστιάζεται στο γεγονός ότι πλέον οι απειλές για την ελευθερία της έκφρασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπαρκτές ενώ ο χώρος των ΜΜΕ, παρότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε έναν μεγάλο όγκο πληροφόρησης, βρίσκεται σε διαρκή κρίση.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου