Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

... ο Κυριακίδης "καίει" τον ΣΚΑΪ του Αλαφούζου; ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Αποκλείει όσους έχουν δικαστεί για δωροδοκία και απάτη

Ο Νόμος Παππά μπλοκάρει
τον ΣΚΑΪ του Αλαφούζου

Στον αέρα τινάζει τον Αλαφούζο το 10% των μετοχών που κατέχει η οικογένεια του φυγόδικου Κυριακίδη στον ΣΚΑΪ.

Ο Νόμος 4339/2015 του Νίκου Παππά αποκλείει από το μετοχικό σχήμα των τηλεοπτικών σταθμών που θα λάβουν άδειες όσους έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ θα πρέπει να είναι και οι πραγματικοί κάτοχοι των μετοχών και όχι παρένθετα πρόσωπα.

Στο Φάληρο γνωρίζουν το πρόβλημα και πασχίζουν με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου να μειώσουν τη συμμετοχή των συμφερόντων Κυριακίδη. Ο γιος του καταζητούμενου Πέτρου Κυριακίδη, Γιώργος, έχει το 8,77% της Ειδήσεις Ντοτ Κομ και η επίσης καταζητούμενη δικηγόρος Ελένη Σκούρα το 1,23%. Ο Πέτρος Κυριακίδης και η Ελένη Σκούρα καταζητούνται για την υπόθεση της Proton Bank. Το ζητούμενο είναι η προέλευση των χρημάτων με τα οποία εξαγοράστηκαν οι μετοχές του ΣΚΑΪ από τον Γιώργο Κυριακίδη, ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα με το «πόθεν έσχες» του, με αποτέλεσμα να εισέλθει στην εταιρεία και η Ελένη Σκούρα. Αν η υπόθεση της αδειοδότησης προχωρήσει, τότε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας θα έχει πλήθος επιχειρημάτων για να κόψει την αίτηση. Βεβαίως, μπορεί να εμφανιστούν οι καταζητούμενοι και να παραδοθούν στις Αρχές, για να δώσουν εξηγήσεις και να βοηθήσουν τον ΣΚΑΪ. Σημειωτέον πως οποιαδήποτε απόφαση για την Ειδήσεις Ντοτ Κομ αφορά όχι μόνο την τηλεόραση, αλλά και το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Το Αρθρο 6 του Νόμου 4339 ορίζει πως «οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά την έννοια της παρ. 1 του Αρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ. Η ΓΓΕΕ οφείλει εκ του νόμου να ζητήσει, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, να λάβει αντίγραφα ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που έχουν τις ως άνω ιδιότητες, είτε από τους υποψηφίους είτε από τις αρμόδιες Αρχές».

Επιπλέον, για το «πόθεν έσχες» οι κάτοχοι ποσοστού 1% «πρέπει να είναι πραγματικοί δικαιούχοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς». Και εδώ ο νόμος προβλέπει πως «τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της παραγράφου 1, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του Αρθρου 3 του Ν. 3414/2005 (Α’ 279)».
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου