Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

Αγγελιόσημο: ο μαγικός κόσμος της είσπραξης - απόδοσης 3

*
Ανασυγκρότηση
***
*

(Μέρος Τρίτον)
Μια ακόμη αναπάντητη επιστολή
Προς ΕΤΑΠ ΜΜΕ

α) Διοικητικό Συμβούλιο
β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Δαπανών


Θέμα: Έλεγχος και κατανομή Αγγελιοσήμου

Κύριοι,

Με βάση το άρθρο 33 του νόμου 2429/1996 - που αποτελεί τροποποίηση του άρθρου 12, του νόμου 2328/1995 – αρμόδιο για τον έλεγχο και την κατανομή του αγγελιοσήμου ήταν το ΤΣΠΕΑΘ και μετά τη σύσταση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, με το Νόμο 3655/2008, άρθρο 48 οι αρμοδιότητες αυτές μεταφέρονται στη Διεύθυνση Διοίκησης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ.

Για το λόγο αυτό ζητάμε ενημέρωση, πως το ΝΠΔΔ ΕΤΑΠ ΜΜΕ επιτρέπει στο ΝΠΙΔ ΕΔΟΕΑΠ να ελέγχει το αγγελιόσημο που προέρχεται από τον Ημερήσιο Τύπο και να κατανέμει το ποσοστό που αναλογεί στην Γ΄ Δ/νση Ασφάλισης Παροχών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ*.


* Επισυναπτόμενα:
α) Εισήγηση Δ/ντριας Γ΄ Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ κας Σαβ. Κώτση
β) Απόσπασμα από το site του ΕΔΟΕΑΠ σε σχέση με τον έλεγχο Αγγελιοσήμου και Εισφορών

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΗΠΤΑ

Νίνος Βασίλης     Μπελίκας Γιάννης      Σαββόπουλος Ορέστης

*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου