Σάββατο 12 Μαρτίου 2016

... MEGA - το παραμύθι εξελίσσεται ως εξής ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Η ΑΜΚ "ολοκληρώθηκε" με μερική κάλυψη (171,60 ευρώ) !!!
... πάμε για σύγκληση
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Με ανακοίνωσή της η "Τηλέτυπος" ανακοινώνει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την Πέμπτη 7.4.2016 με θέματα ημερησίας διατάξεως μεταξύ άλλων:

- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

- την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της "Τηλέτυπος" πιστοποίησε την καταβολή ποσού 171,60 ευρώ έναντι της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την τακτική Γ.Σ. της 26.5.2015.

Συνεπώς, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε με μερική κάλυψη της αυξήσεως και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσόν των 171,60 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 572 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξία 0,30 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν τούτου το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 30.238.071,60 ευρώ και κατανέμεται σε 100.793.572 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου