Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

Αγγελιόσημο: ο μαγικός κόσμος της είσπραξης - απόδοσης 4

*
Ανασυγκρότηση
***
*
(Μέρος Τέταρτο)
Μια ακόμη αναπάντητη επιστολή
Προς το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Οικονομικές συναλλαγές μεταξύ Ν.Π.Ι.Δ. - Ν.Π.Δ.Δ.

Σε συνέχεια της αίτησης (8/25-2-2015) του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με θέμα:

"Απόδοση από το ΝΠΙΔ ΕΔΟΕΑΠ των δικαιωμάτων αγγελιοσήμου στην Γ΄ Δ/νση Ασφάλισης Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (τ. ΤΑΤΤΑ) που εισπράχθηκε από 1/1/2005 έως 31/12/2014 (10ετία)",

στάλθηκε αναλυτική κατάσταση εισφορών - καταθέσεων του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος με την υπογραφή της εισηγήτριας κας Σαβ. Κώτση.

Η κατάσταση που στάλθηκε, πέραν των "αιτιολογημένων" διμηνιαίων εισφορών - καταθέσεων, περιλαμβάνει τριμηνιαίες καταθέσεις "χωρίς δικαιολογητικά"...

Επειδή έως σήμερα δεν έχει υπάρξει εξήγηση και σε ό,τι αφορά τις "χωρίς δικαιολογητικά" καταθέσεις, εγείρεται - μεταξύ άλλων - το εύλογο ερώτημα

  • Γιατί το ΝΠΙΔ ΕΔΟΕΑΠ καταθέτει απευθείας το όποιο εισπραχθέν αγγελιόσημο στην Γ΄ Διεύθυνση και όχι στις Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ; (Ν. 3655/2008, άρθρο 48, παρ. βια΄)
Παράλληλα, στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του ΝΠΙΔ ΕΔΟΕΑΠ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Γ΄ Δ/νση) ζητάμε να υπάρξουν διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά στα εξής:
  • Παρακρατεί το ΝΠΙΔ ΕΔΟΕΑΠ ποσοστό 10% υπέρ ΑΚΑΓΕ* ή θα υπάρξει περίπτωση να εμφανιστεί η Γ΄ Δ/νση να το χρωστάει;
  • Έχει ενημερώσει το ΝΠΙΔ ΕΔΟΕΑΠ την Γ΄ Δ/νση για το χρηματικό ποσό που της αναλογεί από το ανείσπρακτο αγγελιόσημο;

(*) Σε ό,τι αφορά στο "Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) διατηρούμε στο ακέραιο τις επιφυλάξεις μας για τη σκοπιμότητα ύπαρξής του

Με την πρόθεση να επανέλθουμε για περαιτέρω διευκρινήσεις και σε ό,τι αφορά γενικότερα το καθεστώς που διέπει και νομιμοποιεί τα ΝΠΙΔ και τα ΝΠΔΔ στις μεταξύ τους οικονομικές συναλλαγές, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη διάθεσή σας να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν, κάτι που δεν συνέβη με προηγούμενες επιστολές μας... 

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ
Νίνος Βασίλης    Μπελίκας Γιάννης    Φοβάκης Γιάννης

---
* Ενδεικτικός πίνακας απόδοσης έτους 2006

Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου