Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Ξεκίνησε ο πλειστηριασμός των σημάτων της "Πήγασος"

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Σε δημοπρασία η «Πήγασος»


Σήμερα (Τετάρτη 26 Ιουλίου) στο Ειρηνοδικείο Αθηνών βγαίνουν σε αναγκαστικό πλειστηριασμό τα σήματα των εφημερίδων της «Πήγασος» του Φώτη Μπόμπολα, το Έθνος και το Έθνος της Κυριακής καθώς και η Ημερησία.

Τιμή εκκίνησης ως πρώτη προσφορά κατά την ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται για το Έθνος και το Έθνος της Κυριακής το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (2.355.000) ευρώ και για την Ημερησία το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (476.000) ευρώ.

Ως εγγύηση ορίζεται το 30% της τιμής πρώτης προσφοράς, δηλαδή για το Έθνος το ποσό των επτακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων (706.500) ευρώ και για την Ημερησία το ποσό εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων (142.800) ευρώ.

Επίσης σε πλειστηριασμό βγαίνουν και οι συμμετοχές της εταιρίας. Σε μάλλον, πολύ χαμηλές, τιμές: 20 χιλ. ευρώ τα περιοδικά της εταιρίας, 156 χιλ. ευρώ οι μετοχές του Πρακτορείου «Ευρώπη», 1 εκατ. ευρώ το 50% της Ίριδας, 20 χιλ. ευρώ οι μετοχές της Άνωσης και επίσης 20 χιλ. ευρώ οι μετοχές της «Πήγασος Interactive». 

---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου