Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου & Βιομηχανίας Χάρτου - ΔΣ

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ


Το 24ο εκλογικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου κ΄ Βιομηχανίας Χάρτου, πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2018, εκλέγοντας το νέο 23μελές Γενικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2018, το Γενικό Συμβούλιο πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση εκλέγοντας την 11μελή Διοίκηση η οποία στην συνέχεια στις 15 Δεκεμβρίου 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα για την κατανομή των θέσεων του προεδρείου με την εξής σειρά:

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Πρόεδρος: Κατάρας Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Κανάκης Ανέστης

Γεν. Γραμματέας: Φωτόπουλος Αθανάσιος

Ταμίας: Χήτας Βασίλειος

Οργ. Γραμματέας: Παρλίτσης Δημήτριος

Μέλη: Καραπλιός Βασίλειος, Καραγιάννης Γεώργιος, Ιωαννίδου Στέλλα, Οικονόμου Νικόλαος, Βελλάς Ζαφείρης, Σούρας Ευάγγελος, Σκουρτόπουλος Γρηγόρης, Φωτόπουλος Αθανάσιος, Χήτας Βασίλειος, Φυλακτόπουλος Κων/νος, Σπεθογιάννη Καλλιόπη, Παρλίτσης Δημήτριος, Σιόλογκας Μιχαήλ, Αργυρίου Ιωάννης, Κομπογιάννης Γρηγόρης, Τσαγρή Αλεξάνδρα, Μοντσενίγου Θεοδώρα, Γαλλιόπουλος Καλλίστρατος, Σιμιλδίμης Θεόδωρος, Καλαβάνος Ιωάννης, Αγγελής Κων/νος, 

Ε Ξ Ε Λ Ε ΓΚ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Γάκη Αικατερίνη
Παπαδόπουλος Προκόπιος
Χασάνδρας Νεκτάριος

---
Σας γνωρίζουμε ότι μετά την πραγματοποίηση του 24ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου κ΄ Βιομηχανίας Χάρτου στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2018, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη τριετία.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα με την πιο κάτω σύνθεση.

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Πρόεδρος: Κατάρας Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Κανάκης Ανέστης

Γεν. Γραμματέας: Φωτόπουλος Αθανάσιος

Ταμίας: Χήτας Βασίλειος

Οργ. Γραμματέας: Παρλίτσης Δημήτριος

Μέλη: Οικονόμου Νικόλαος, Καραπλιός Βασίλειος, Ιωαννίδου Στέλλα, Καραγιάννης Γεώργιος, Γαλλιόπουλος Καλλίστρατος, Καλαβάνος Ιωάννης

Για την Διοίκηση

Ο Πρόεδρος 
Π. Κατάρας
Ο Γ. Γραμματέας

Αθ. Φωτόπουλος
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου