Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

... Δώρο Χριστουγέννων ...

*
Σχολιαστής ΕΠΗΕΑ
***
*

ΠΑΡΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ
η μη εμπρόθεσμη
(έως την 21η Δεκεμβρίου)
καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων
Απαραίτητες διευκρινίσεις και επισημάνσεις από τη Συντονιστική Γραμματεία του Δικτύου Αλληλεγγύης & Παρέμβασης στην ΕΠΗΕΑ-ΠΟΕΠΤΥΜ για την καταβολή ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Συνάδελφοι/σες,

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας προϋπόθεση για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων είναι η απασχόληση του εργαζομένου από 1 Μαΐου 2014 μέχρι 31Δεκεμβρίου 2014.

Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων γίνεται με βάση το μισθό που ελάμβανε ο εργαζόμενος μέχρι 10/12/2014, επί πλέον συμπεριλαμβάνεται αναλογία έκτακτων, υπεργασίας κ.λπ. προσαυξανόμενος (ο μισθός του Δώρου) κατά ποσοστό 0,041666 που είναι η αναλογία του επιδόματος αδείας.

Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι 21Δεκεμβρίου 2014 και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του αποτελεί ποινικό αδίκημα για τους εργοδότες με αυτόφωρη διαδικασία εκδίκασης.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν καταβάλει το Δώρο Χριστουγέννων, έστω και με απλή καταγγελία από τις Συνδικαλιστικές Ενώσεις του Κλάδου στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ενεργοποιείται η αυτόφωρη ποινική δίωξη και προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία.

Η Συντονιστική Γραμματεία του Δικτύου εύχεται στον καθένα ξεχωριστά, αλλά και στις οικογένειες σας υγεία, δύναμη και αισιοδοξία.

Καλές Γιορτές

ΓΙΑ το ΔΙΚΤΥΟ
Τα μέλη στο Δ.Σ της ΕΠΗΕΑ
Παναγιώτης Σκουτέρης
Σταμάτης Πρωτολάτης
Μιλτιάδης Ζήκος 
Τα μέλη στο Δ.Σ της ΠΟΕΠΤΥΜ
Ιωάννα Σακελλαρίου
Ηλίας Αργυρόπουλος
Παναγιώτης Αντωνιάδης
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου