Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

... ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πολλών ταχυτήτων ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Δώρο Χριστουγέννων
σε μη επιδοτούμενους ανέργους
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Εκτακτη οικονομική ενίσχυση σε μη επιδοτούμενους ανέργους, καθώς και σε όσους επιδοτήθηκαν ως άνεργοι, λόγω επίσχεσης, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ − MME (Α΄ Διεύθυνση/πρώην ΤΣΠΕΑΘ) θα χορηγηθεί για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2014 και του νέου έτους 2015, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-MME (αριθ. 47/12−11−2014), η οποία εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας (ΦΕΚ 3343/12-12-2014).

Το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ίσο με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος που έλαβε κάθε δικαιούχος, όταν επιδοτήθηκε.

Αφορά ανέργους των οποίων η επιδότηση, λόγω τακτικής ανεργίας ή επίσχεσης, τερματίστηκε μέσα στο προ της 1ης Δεκεμβρίου 2014 επτάμηνο και εφόσον από τη λήξη της επιδότησης τους μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία δεν έχουν εργαστεί σε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας περισσότερο από δύο μήνες.

---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου