Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

...ιδιωτική τηλεόραση και "αρνητικά ίδια κεφάλαια" ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Δείχνει ΣΚΑΪ,
Μακεδονία TV
και E-TV το ΕΣΡ

Αρνητικό πρόσημο και στην ιδιωτική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει στον ετήσιο απολογισμό του (2014) το ΕΣΡ, υπάρχουν τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί που έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια. Η σχετική έκθεση παραδόθηκε ήδη στην πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου.
«Οι τηλεοπτικοί σταθμοί Μακεδονία TV, ΣΚΑΪ και Ε-TV έχουν αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων για τις χρήσεις των ετών 2011 – 2013, 2010 – 2013 και 2012 – 2013 αντίστοιχα, κατά συνέπεια οι αριθμοδείκτες σηματοδοτούνται με αρνητικό πρόσημο», αναφέρεται στην έκθεση.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 47 & 48 του Ν. 2190/1920 για τη λύση της εταιρείας, ενώ πλέον το έννομο συμφέρον, βάσει νόμου, διαθέτει και ο υπουργός Επικρατείας Ν. Παππάς.

Για το Μακεδονία TV υπάρχει η επίκληση του ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος αναφέρει ότι «η διοίκηση της εταιρείας έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας, προκειμένου να αρθούν οι σχετικές αρνητικές επιπτώσεις».

Για το ίδιο θέμα ο ορκωτός ελεγκτής του ΣΚΑΪ αναφέρει στην έκθεσή του πως έχει λάβει «γραπτή διαβεβαίωση από τον μέτοχο της εταιρείας ότι θα συνεχίσει να παρέχει οικονομική στήριξη προς την εταιρεία και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή λειτουργία της».

Για το Star η σημείωση του ΕΣΡ είναι πως εντός του 2014 αναμενόταν να γίνει αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου και για τον Alpha πως από τις χρήσεις 2011 και 2012 εφαρμόζει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με προηγούμενες χρήσεις. Στην περίπτωση του ΑΝΤ1, η εταιρεία έχει τροποποιήσει κονδύλια του ισολογισμού της χρήσης 2012, ενώ για το Mega το ΕΣΡ καταγράφει τις αυξήσεις κεφαλαίου που έγιναν (συνολικά 25 εκατ. ευρώ) και παραπέμπει στην παρατήρηση του ορκωτού ελεγκτή για την εξακολούθηση της λειτουργίας της Τηλέτυπος.

Όσο για το E-TV, σύμφωνα με τον τελευταίο του ισολογισμό, το 2013 εμφάνισε ζημίες προς φόρων ύψους 2.711.626 ευρώ έναντι ζημιών 3.024.905 ευρώ το 2012. Ο κύκλος εργασιών του ανήλθε σε μόλις 519.636 ευρώ το 2013, περίπου στο ίδιο επίπεδο με το 2012, που ήταν στα 565.868 ευρώ. Οι συνολικές ζημίες της εταιρείας ανήλθαν σε 5.009.701 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του 2013 ήταν αρνητικά στα 965.388 ευρώ, έχοντας όμως μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ήταν ύψους 1.648.017 ευρώ.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου