Τρίτη 28 Απριλίου 2015

... ο νόμος ίδρυσης της ΝΕΡΙΤ "ανοίγει" την ΕΡΤ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Σήμερα "ανασταίνεται"

Με σειρά αλλαγών, θετικών και αρνητικών, έρχεται προς ψήφιση σήμερα, Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την επαναφορά της ΕΡΤ με βάση τον νόμο ίδρυσης της ΝΕΡΙΤ.

Στις σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν από τον αρμόδιο υπουργό Νίκο Παππά περιλαμβάνεται η δυνατότητα της ΕΡΤ να ιδρύει θυγατρικές και άλλα νομικά πρόσωπα στην επικράτεια. Η προσθήκη αυτή έχει άμεση σχέση με μια δεύτερη αλλαγή, που αφορά την επαναφορά της ΕΡΤ3 με ανεξάρτητη τριμελή Διοικούσα Επιτροπή και έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ακόμη, καταργείται το πλαφόν του 25% για εξωτερικές παραγωγές. Κατάργηση που δικαιολογήθηκε με την εκτίμηση ότι υπάρχει κίνδυνος για την ποιότητα των προγραμμάτων της ΕΡΤ.

Αποσαφηνίστηκε, επίσης, η υποχρέωση απόδοσης του 1,5% για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων αλλά και την έκδοση βιβλίων. Επιπλέον, άνοιξε ένα μικρό παράθυρο για την επαναπρόσληψη των συμβασιούχων της πρώην ΕΡΤ, οι οποίοι είχαν αδίκως εξαιρεθεί, με την προσθήκη διάταξης που αναφέρει ότι η ΕΡΤ προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχη εμπειρία σε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Ξεπέταξαν την ΠΟΣΠΕΡΤ!

Στο σχέδιο νόμου κατέθεσε πολυσέλιδο κείμενο παρατηρήσεων η ΠΟΣΠΕΡΤ, το οποίο ωστόσο δεν έγινε αποδεκτό από τον αρμόδιο υπουργό, προκαλώντας οριστική ρήξη με την Ομοσπονδία της ΕΡΤ.

Στις παρατηρήσεις της η ΠΟΣΠΕΡΤ σημειώνει πως το σχέδιο νόμου «δεν επιφέρει επανασύσταση της ΕΡΤ (…) αλλά περιορίζεται σε μια μετονομασία της ΝΕΡΙΤ ΑΕ σε ΕΡΤ», ενώ προβλέπεται περαιτέρω μείωση μισθών κατά 25%

Ειδικότερα, το κόστος λειτουργίας υπόκειται στις δεσμεύσεις των ΔΕΚΟ (περιορισμός υπερωριών, εκτός έδρας κ.λπ., με μόνη εξαίρεση τους δημοσιογράφους), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η εταιρεία.

Σημειώνει ακόμη ότι δίνονται υπερβολικές εξουσίες στον διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος ενεργεί συγκεντρωτικά, ενώ η μη ύπαρξη Καταστατικού της εταιρείας δημιουργεί επιπλέον προβλήματα.

Παράλληλα, παρακάμπτονται τα εκλεγμένα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων και δεν προβλέπονται οι συγκεκριμένες δομές της ΕΡΤ, ενώ τίθεται η δαμόκλειος σπάθη της υποχρέωσης τήρησης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Η ΠΟΣΠΕΡΤ εκφράζει ακόμη τη διαφωνία της με το ασυμβίβαστο μέλους του ΔΣ και συνδικαλιστικής ιδιότητας, όπως επίσης και με την εκλογή με καθολική μυστική ψηφοφορία δύο εκπροσώπων των εργαζομένων, ένας εκ των οποίων θα είναι δημοσιογράφος. Η ΠΟΣΠΕΡΤ, τέλος, επισημαίνει ότι υπάρχουν ασάφειες που οδηγούν σε άνιση μεταχείριση των εργαζομένων στο μισθολογικό, λέγοντας πως δημιουργούνται πολλές ταχύτητες μισθοδοσίας.
---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου