Σάββατο 11 Απριλίου 2015

... εξώδικη διαμαρτυρία Π. Αντωνοπούλου (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Εξώδικη διαμαρτυρία
---
Παναγιώτας Αντωνοπούλου
Πρόεδρου ΔΣ ΕΤΑΠ ΜΜΕ
---
Πληροφορήθηκα πως στις 9/4/2015 αναρτήσατε στο blog της «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ» σχόλιο σχετικά με τις αποδοχές μου από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι αυτές ανέρχονται στο συνολικό ποσόν των 95.000 ευρώ ετησίως, επικαλούμενοι προς τούτο το ΦΕΚ διορισμού μου.

Παρακάμπτοντας το όψιμο ενδιαφέρον σας το οποίο εκδηλώνεται δύο χρόνια μετά το διορισμό μου και συνδέεται, όπως ομολογείτε στη σχετική ανάρτηση, με το διορισμό νέου Δ.Σ. στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, τονίζω τα εξής :

-Ο μικτός μισθός των 40.000 ευρώ ετησίως ο οποίος αναφέρεται στο ΦΕΚ διορισμού μου υπόκειται στις διαδοχικές μειώσεις οι οποίες προβλέπονται από τους νόμους 3833/2010, 3845/2010 και 4093/2012 καθώς και στην ειδική εισφορά του Ν.3986/2011, με αποτέλεσμα το καθαρό ποσόν να διαμορφώνεται στο επίπεδο των 1.700 ευρώ μηνιαίως.

-Λόγω της ανάληψης των καθηκόντων της προέδρου του ΕΤΑΠ ΜΜΕ διεκόπη εξ ολοκλήρου η μισθοδοσία μου ως Επίκουρης καθηγήτριας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εξ αυτού του λόγου, ουδέν οικονομικό όφελος έχω από τη θητεία μου ως πρόεδρος του ΕΤΑΠ ΜΜΕ καθώς εισπράττω ως αποδοχές από το Ταμείο ποσό αντίστοιχο της διακοπείσας μισθοδοσίας μου από το Πανεπιστήμιο.

-Η ετήσια πίστωση ύψους 55.000 για τη συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια (η οποία επίσης υπόκειται στις μειώσεις των νόμων 3833/2010, 3845/2010 και 4093/2012) αφορά το σύνολο των μελών του Δ.Σ., σε ο,τι δε, αφορά την Πρόεδρο, η καθαρή αμοιβή για τη συμμετοχή στα Δ.Σ. ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στα 130 ευρώ μηνιαίως.

Τα σχετικά παραστατικά του Ταμείου από τα οποία προκύπτουν τα ανωτέρω είναι στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου στο πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας.

Εσείς, ωστόσο, γνωρίζατε τα παραπάνω στοιχεία κατά την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής δημοσίευσης καθώς ο κ. Βασίλης Νίνος, εκ των διαχειριστών του blog της “ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ”, με επισκέφτηκε στο γραφείο μου την περασμένη εβδομάδα, όπου και του παρέδωσα για ανάγνωση το μηνιαίο εκκαθαριστικό των αποδοχών μου από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Γνωρίζατε συνεπώς, κατά την ημερομηνία ανάρτησης της δημοσίευσης, πως είναι αναληθής ο ισχυρισμός σας ότι λαμβάνω 95.000 ευρώ ετησίως, συνεπώς είστε αστικά και ποινικά υπόλογοι για διασπορά ψευδών ειδήσεων που δημιουργούν πεπλανημένες εντυπώσεις εις βάρος μου θίγοντας καίρια την επαγγελματική μου υπόσταση καθώς δημιουργούν εικόνα καιροσκοπικής ιδιοτέλειας μου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τη χώρα και για τους ασφαλισμένους.

Επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματος μου έναντι των αστικών και ποινικών δικαστηρίων, σας καλώ να αποκαταστήσετε άμεσα την αλήθεια και να δημοσιεύσετε αυτούσια την παρούσα επιστολή μου.

Λυπούμαι για το γεγονός ότι αυτές τις άγιες ημέρες είμαι υποχρεωμένη να προβώ σε εξώδικη διαμαρτυρία εις βάρος σας αλλά ευθύνεστε εσείς γι’ αυτό.

Παναγιώτα Αντωνοπούλου
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ
---
Σχόλιο "Α" : ... η ανάγνωση του ΦΕΚ 150/8/Απρίλιος 2013 (Αριθμ. Φ.10070/10472/630 Διορισμός Προέδρου και Προέδρου του ΔΣ του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε.) και συγκεκριμένα της παραγράφου
"3. Την υπ’ αριθμ. 14680/1249/Κ03/3−04−2013 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε., ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε.), έτους 2013, στον ΚΑΕ 0284, συνολικού ποσού #40.000,00€#, για την αμοιβή του Προέδρου του ΔΣ του ταμείου, και στον ΚΑΕ 0264, συνολικού ποσού #55.000,00.€#, για την αποζημίωση για τη συμμετοχή του Προέδρου στο ΔΣ του Ταμείου."
... δεν μας αφήνει περιθώρια παρερμηνειών ... ό,τι άλλο επικαλείται η κ. Αντωνοπούλου στην εξώδικη διαμαρτυρία, το συγκεκριμένο ΦΕΚ δεν το περιγράφει ... σε κάθε περίπτωση η ανάρτηση της διαμαρτυρίας της ή οτιδήποτε άλλο ήθελε να δημοσιεύσει είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε ...

Για την "Ανασυγκρότηση"
Σταύρος Χριστοδουλάκης
Τεχνικός Τύπου
---
*
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου