Τρίτη 7 Απριλίου 2015

... Δώρο Πάσχα - πότε, πως και "αν όχι" τι; ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Αυτόφωρο και ποινικές κυρώσεις
σε περίπτωση μη καταβολής Δώρου Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, σύμφωνα με το ΦΕΚ 742Β/9-12-1981 (σ.σ.: εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία) και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του Δώρου Πάσχα συνεπάγεται άμεσα ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη, σύμφωνα με την παρ. 1 του Α.Ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189Α/13-11-1995).

Έτσι, κάποιος εργοδότης που δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους εργαζομένους το Δώρο Πάσχα μπορεί να τιμωρηθεί ύστερα από μήνυση των ενδιαφερομένων ή του ΣΕΠΕ, ή της οικείας αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση έξι μηνών και χρηματική ποινή, που κυμαίνεται από 25-50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, με τη διαδικασία του Αυτοφώρου κατ’ άρθ. 417 ΚΠΔ., σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 868/12-4-2011 έγγραφο του υπουργείου Εργασίας.
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου