Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Καρούτζος - 30 σημεία για τη λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ

*
Νίκος Καρούτζος
***
*

Οι υποχρεώσεις του νέου ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ


Προκειμένου όλα τα μέλη του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ να έχουν γνώση των εκκρεμοτήτων και των υποχρεώσεων του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος έστειλα την παρακάτω ενημερωτική επιστολή

Προς: Μέλη ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
(...)

1. Σύνταξη προϋπολογισμού 2018 με βάση τα στοιχεία των ΑΚΑ και ΑΚΕ που συγκεντρώθηκαν έως το τέλος Μαΐου. Ο προϋπολογισμός είναι πιθανόν να χρειαστεί μικρή τροποποίηση εντός του καλοκαιριού δεδομένου ότι δεν έχουν υποβληθεί από το σύνολο των υπόχρεων ΑΚΑ και ΑΚΕ.

2. Ανάθεση άμεσα σύνταξης αναλογιστικής μελέτης στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου. Επισημαίνω ότι με βάση το νόμου 4498/2017 υπάρχει υποχρέωση σύνταξης αναλογιστικής μελέτης κάθε έτος και το ΔΣ δεν μπορεί να παρεκκλίνει των δαπανών που προκύπτουν από τη μελέτη αυτή παρά μόνο με ομόφωνη απόφαση

3. Ανάθεση υλοποίησης των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων που απαιτούνται για τον έλεγχο των δηλώσεων των εργοδοτών και των εισπράξεων.

4. Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που έχει ήδη αποφασίσει το απερχόμενο ΔΣ του Οργανισμού. Η ταχεία διαδικασία θεωρείται απαραίτητη καθώς ο Οργανισμός σήμερα χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό υποσυστημάτων που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και η δυνατότητα άντλησης αξιόπιστων στοιχείων και πραγματοποίησης ελέγχων είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

5. Επιλογή αναδόχου για το έργο GDPR προκειμένου ο Οργανισμός να ανταποκριθεί στη νέα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και να αποφύγει σοβαρές περιπέτειες. Ήδη η διαδικασία των προσφορών έχει ολοκληρωθεί.

6. Σύνταξη και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 2017 και πρόσληψη ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο αυτών. Η πρόσληψη ελεγκτικής εταιρίας έχει καθυστερήσει με ευθύνη των υπηρεσιών.

7. Ενεργοποίηση του κλάδου υγείας στα νέα μέλη ώστε να έχουν περίθαλψη από τον Οργανισμό. Η διαδικασία προχωρά με αργό ρυθμό. Ελάχιστα μέλη έχουν ενταχθεί. Η Διευθύντρια του Οργανισμού τον τελευταίο μήνα έχει ενημερώσει πως έχει ζητήσει από τον ΕΦΚΑ να διαγραφούν από τον ΕΟΠΥΥ με διαπιστωτική πράξη ώστε να ενεργοποιηθεί άμεσα η περίθαλψη αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Έτσι θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να λάβουν βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΔΟΕΑΠ, να προχωρήσουν στις διαδικασίες διαγραφής από τον ΕΟΠΥΥ και να υποβάλλουν στη συνέχεια αίτημα ενεργοποίησης περίθαλψης συμπληρώνοντας τα έγγραφα που προβλέπονται και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Οργανισμό.

8. Σύγκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου με βάση τις νέες διατάξεις του Καταστατικού.

9. Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας αναλυτών και αντιδραστηρίων από το Μικροβιολογικό εργαστήριο. Ταυτόχρονα ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την έκδοση αποτελεσμάτων μικροβιολογικών βιοχημικών εξετάσεων που δεν πραγματοποιούνται στο δικό μας εργαστήριο. Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος του τρόπου με τον οποίο ανατίθονταν εξετάσεις σε τρίτους (MEDISYN) από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο καθώς διαπιστώθηκε ότι παρά τις διαβεβαιώσεις του Τομέα Προμηθειών δεν υπήρχε κανένας έλεγχος ούτε των δειγμάτων ούτε της τιμολόγησης.

10. Παραλαβή νέων υπολογιστών με γνήσιο λειτουργικό. Η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Η παραλαβή των υπολογιστών θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση κενών ασφαλείας που υπάρχουν από το απαρχαιωμένο λειτουργικό σε πολλούς υπολογιστές του Οργανισμού.

11. Προμήθεια γνήσιου λογισμικού για τους υπολογιστές του Οργανισμού καθώς η πλειοψηφία αυτών λειτουργεί με μη νόμιμο (σπασμένο) λογισμικό.

12. Ολοκλήρωση του έργου αναδιοργάνωσης του Οργανισμού που «τρέχει» η PriceWaterHouse. Η εταιρία έχει ήδη καταθέσει πρόταση την οποία πρέπει να αποδεχτεί ή να τροποποιήσει το ΔΣ ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει σε περιγραφή θέσεων και να ολοκληρωθεί το έργο με την εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής.

13. Υπογραφή σύμβασης με τη Βιοϊατρική για πανελλαδική κάλυψη από δίκτυο μικροβιολογικών εργαστηρίων, ιατρών και οδοντιάτρων. Η σύναψη σύμβασης και οι όροι της έχουν εγκριθεί από το ΔΣ. Απομένει η έγκριση του τελικού κειμένου σύμβασης και η υπογραφή για ενεργοποίηση.

14. Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων οικονομικών υποχρεώσεων με Ευρωκλινική, ΙΑΣΩ General και ΥΓΕΙΑ. Και στις τρεις περιπτώσεις έχουν ασκηθεί αγωγές κατά ΕΔΟΕΑΠ.

15. Υπογραφή νέων συμβάσεων με νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα.

16. Επιδίωξη νομοθετικής ρύθμισης ώστε ο ΕΔΟΕΑΠ να έχει τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών από τον ΕΟΠΥΥ. Έχει σταλεί σχετικό αίτημα δεν υπάρχει ανταπόκριση.

17. Επιδίωξη είσπραξης των απαιτήσεων μέσω ΚΕΑΟ με έκδοση υπουργικής απόφασης. Έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση.

18. Επανυποβολή ΑΚΑ και ΑΚΕ για μισθολογικές περιόδους από Δεκέμβριο 2017 έως και Μάρτιο 2018. Διεκδίκηση των χρημάτων που έχει εισπράξει ως μη όφειλε ο ΕΦΚΑ. Διεκδίκηση των χρημάτων από το σύνολο των υπόχρεων εταιριών.

19. Δικαστική προσφυγή κατά ΕΦΚΑ για τη μη απόδοση χρημάτων από εισπράξεις Αγγελιοσήμου και μη κατανομή ανά δίμηνο όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Έχει ήδη συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από το ΔΣ για να κατατεθεί.

20. Κινήσεις κατά ΕΦΚΑ προκειμένου να εξασφαλιστεί η είσπραξη παλιού Αγγελιοσήμου και ο έλεγχος της πορείας εισπράξεων δεδομένου ότι μετά την κατάργηση του Μηχανισμού Αγγελιοσήμου δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Ο ΕΦΚΑ εγγράφως έχει παραδεχτεί ότι δεν γίνεται έλεγχος. Αυτό έχει ως συνέπεια διαφυγόντα έσοδα για τον Οργανισμό.

21. Εξέταση προσφυγής κατά της Υπουργικής Απόφασης επικύρωσης του Καταστατικού λόγω των μονομερών αλλαγών που έγιναν από το Υπουργείο Εργασίας χωρίς προγενέστερη έγκριση του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ. Μεταξύ των αλλαγών είναι η μετονομασία της Επικούρησης σε Επικουρική Σύνταξη.

22. Εξέταση προσφυγής κατά της Υπουργικής Απόφασης που θα εκδοθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου προβλέπει ότι ο ΕΔΟΕΑΠ δεν μπορεί να διαθέτει το έσοδο από το 2% επί του κύκλου εργασιών των ΜΜΕ για τη χρηματοδότηση Επικουρήσεων και Εφάπαξ.

23. Δημιουργία ατομικών μερίδων ασφάλισης επικούρησης και εφάπαξ στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4498/2017. Διαχωρισμός των τριών κλάδων (Υγεία, Επικούρηση, Εφάπαξ) και δημιουργία αποθεματικού ανά κλάδο και ξεχωριστή παρακολούθηση αυτού.

24. Εκκαθάριση του Μητρώου Ασφαλισμένων και έλεγχος διπλοεγγραφών.

25. Σύνταξη νέου Κανονισμού Προμηθειών

26. Σύνταξη Νέου Κανονισμού Υγείας και αποστολή του στο Υπουργείο Εργασίας προς έγκριση. Η σύνταξη κρίνεται αναγκαία καθώς ο υφιστάμενος Κανονισμός περιέχει πλήθος αναχρονιστικών διατάξεων και διατάξεων που είναι η αδύνατη η εφαρμογή του λόγω της ένταξης νέων ασφαλισμένων που προέχονται από όλες τις περιοχές της χώρας

27. Δημιουργία Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος της λειτουργίας των υπηρεσιών από το ΔΣ.

28. Δημιουργία τομέα επιτόπιου ελέγχου των υπόχρεων στον ΕΔΟΕΑΠ επιχειρήσεων.

29. Συνέχιση της προσπάθειας είσπραξης παλιών οφειλών με επιβολή ΚΕΔΕ, αγωγών και ασφαλιστικών μέτρων. Σημειώνεται ότι στην τελευταία θητεία του ΔΣ για πρώτη φορά εφαρμόστηκε η διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων για συντηρητική κατάσχεση περιουσίας οφειλετών με πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

30. Ολοκλήρωση της σύμβασης με την ΗΔΙΚΑ ώστε να είναι δυνατή η συνταγογράφηση και διαγνωστικών εξετάσεων από το δίκτυο ιατρών που έχουν συμβληθεί με την ΗΔΙΚΑ. Το σκέλος της συνταγογράφησης φαρμάκων έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί.
(...)


ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου