Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

... ΕΣΗΕΑ - αρχαιρεσίες με "νικητή" τα ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών
για την ανάδειξη νέας Εφορευτικής Επιτροπής
και των λοιπών θεμάτων της Γ.Σ.


ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουνίου 2016.

Α. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής

(ονόματα)

Δεδομένου ότι κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την καταστατική πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016, από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ., στο Μέγαρο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., οδός Ακαδημίας αριθμός 20.

Οι υποψήφιοι, που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές αρχαιρεσίες, μπορούν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους έως την Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016 στις 2 το μεσημέρι.


Β. Απολογισμός χρήσης 2015 - Προϋπολογισμός χρήσης 2016 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διεκδίκηση σύναψης νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την υπογραφή τους, καθώς και κήρυξη απεργιών και στάσεων εργασίας:

Ψήφισαν: 376
Βρέθηκαν: 376

Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων αυτών προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

α) Για την έγκριση του απολογισμού χρήσης 2015:

ΝΑΙ 111

ΟΧΙ 118

ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ 147

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε, με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων), τον απολογισμό χρήσης 2015.

β) Για την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2016:

ΝΑΙ 136

ΟΧΙ 90

ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ 150

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε, με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων), τον προϋπολογισμό χρήσης 2016.

Γ. Για την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. διεκδίκησης σύναψης νέων Σ.Σ.Ε. και Ιδιωτικών Συμφωνιών με την Ε.Ι.Η.Ε.Α., την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. και την Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και την υπογραφή τους, καθώς και κήρυξης απεργιών και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών:

ΝΑΙ 209

ΟΧΙ 35

ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ 132

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία, την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη διεκδίκηση και τη σύναψη Σ.Σ.Ε. και Ιδιωτικών Συμφωνιών με την Ε.Ι.Η.Ε.Α., την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α., την Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και την ΕΡΤ Α.Ε. και την υπογραφή τους, καθώς και την κήρυξη απεργιών και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και για οποιοδήποτε ζήτημα.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου