Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

ΔΟΛ προς ΣΕΠΕ: Κάνουμε αγωγή στους επισχεσίες...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Υπονομευτές (!!!) οι επισχεσίες της Εταιρείας
ΔΟΛ: Η Τράπεζα πλήρωσε, όχι εμείς


261.370,12 ευρώ δόθηκαν
έναντι Φεβρουαρίου
για μόνον 333 εργαζόμενους

Θέμα:
Παροχή έγγραφων εξηγήσεων σε συνέχεια του υπ' αριθ. 172/2017 (αρ. 160/2017 και 166/2017 ως συνενώθηκαν) Πρακτικού Εργατικής Διαφοράς.

Αξιότιμη κυρία Μπρούμου,

Σε συνέχεια του υπ’αριθ. 172/2017 (αρ. 160/2017 και 166/2017 ως συνενώθηκαν) Πρακτικού Εργατικής Διαφοράς, το οποίο συνετάγη κατόπιν προφορικής συζήτησης της ως άνω εργατικής διαφοράς στα γραφεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ενώπιόν σας, επαγόμεθα τα ακόλουθα:
(...)

... η Εταιρεία μας έχει προβεί ήδη σε ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών για την προσβολή του κύρους των επισχέσεων εργασίας των αιτούντων.

Ειδικότερα, έχει κατατεθεί η από 20.02.2017 Αγωγή (με ΓΑΚ 510228/2017 και ΕΑΚ 356/2017), με την οποία ζητούμε την αναγνώριση της ακυρότητας της επίσχεσης εργασίας των αντιδίκων μας και την αναγνώριση της μη Οφειλής αποδοχών σε αυτούς κατά την διάρκεια ισχύος της επίσχεσης εργασίας τους.

Παρά ταύτα οι αντίδικοι εξακολουθούν να εμμένουν, ακόμα και σήμερα, στην επίσχεση της εργασίας τους υπονομεύοντας στην πραγματικότητα τις πιθανότητες διάσωσης της Εταιρείας μας.

... ΔΟΛ - εντολή πληρωμής για μόνον 333 εργαζόμενους ...
5. Όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα σχετικά έγγραφα, το συνολικό ποσό που κατεβλήθη έναντι της μισθοδοσίας Φεβρουαρίου 2017 είναι 261.370,12 ευρώ. Επισημαίνεται ότι η κίνηση του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού δεν γίνεται ελεύθερα από την Εταιρεία, αλλά τελεί υπό την διεύθυνση της Τράπεζας και αφορά αποκλειστικά τις αναγκαίες δαπάνες για την κάλυψη των τρεχουσών λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας. Η κίνηση του ως άνω λογαριασμού, σύμφωνα με το σαφές διατακτικό της υπ’αριθ. 1324/13.2.2017 απόφασης δεν αφορά την κάλυψη προγενέστερων οφειλών και δεν αφορά αποκλειστικά την μισθοδοσία, αλλά εν γένει τις αναγκαίες δαπάνες για την λειτουργία της Εταιρείας.

ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Κων/νος Η. Καρακώστας
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου