Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

... ΝΕΡΙΤ, ασφαλιστικά για τους αξιολογητές ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Μπλόκο με ασφαλιστικά μέτρα
στο διαγωνισμό της ΝΕΡΙΤ


Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΝΕΡΙΤ για τον διαγωνισμό και για τις 59 θέσεις δημοσιογράφων ( σύνταξη-παραγωγή ειδήσεων-εκπομπών) έγινε σήμερα. Ταυτόχρονα υπεβλήθη, λόγω του κατεπείγοντος, και έκδοση προσωρινής διαταγής για να μη συνεχισθεί η διαδικασία. Πρόκειται για παρέμβαση που κινείται παράλληλα με την δικαστική έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη, όπως και άλλα ένδικα μέσα.

Ένα από τα βασικά στοιχεία της τελευταίας προσφυγής αφορά το γεγονός ότι ουδέποτε καταρτίσθηκε μητρώο αξιολογητών, γεγονός για το οποίο έχουν ευθύνες, εκτός των άλλων οι διοικήσεις Προκοπάκη, Μακρυδημήτρη - Μορώνη αλλά και πρόσωπα του στενού φιλικού τους περιβάλλοντος, που τοποθετήθηκαν σε θέσεις αξιολογητών, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία, με αποτέλεσμα και εξ αυτού του λόγου να υπάρχουν μη σύννομα αποτελέσματα.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και στην αυριανή συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ σε συνδυασμό με την επιμονή της ειδικής εκκαθαρίστριας της ΕΡΤ κ. Σουλτανιά να καταργηθεί στην πράξη ειδική ρύθμιση με τροπολογία Βενιζέλου (4024/11 κλπ) που αφορά τον διακριτό ρόλο των δημοσιογράφων οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια ΜΜΕ, σε σχέση με το βαθμολόγιο και το μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων.

Στην προσφυγή τονίζεται ειδικότερα ότι

- «.. το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με την από 14.1.2014 ανακοίνωσή του και εν συνεχεία με την από 28.1.2014 δική της, δημοσίευσαν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου αξιολογητών, έργο των οποίων θα ήταν η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφίων για πρόσληψη.

- ουδέποτε καταρτίστηκε μητρώο αξιολογητών, παρ’ ότι η κατάρτιση αυτού συνδεόταν αδιάσπαστα με την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού, κατά συνέπεια, η καθ’ ης παραβίασε παρανόμως και υπαιτίως τους όρους της εν λόγω προκήρυξης, η δε αξιολόγηση από αξιολογητές με τα προσόντα που ορίζει η παραπάνω πρόσκληση και με απαρέγκλιτη τήρηση της διαδικασίας αυτή που προβλεπόταν αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Αντιθέτως, προς την υποχρέωση να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, οι λεγόμενοι αξιολογητές ορίζονταν με αυθαίρετες αποφάσεις Προέδρων ή στελεχών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., ή του Εποπτικού Συμβουλίου.

Κατά συνέπεια τονίζεται, και μόνο εκ του γεγονότος αυτού η όλη διαγωνιστική διαδικασία στερείται νομιμότητας και οποιουδήποτε κύρους…»
---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου