Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

... αγγελιόσημο - ώρα να το "ψάξουμε" ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Σχόλιο "Α" : ... ήρθε η ώρα - με αρκετή και αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ομολογουμένως - να ακουμπήσουμε τα χέρια μας "επί τον τύπο των ήλων" ... και να απαιτήσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα, του τύπου: ποιος ήταν ο εντεταλμένος για τη διαχείριση (είσπραξη και απόδοση) της οιονεί ασφαλιστικής μας εισφοράς; ... ποιος - αντ' αυτού - έκανε αυτή τη διαχείριση; ... ποιοι ισολογισμοί έδειχναν και δείχνουν τα αποτελέσματα αυτής της διεργασίας; ... και πολλά άλλα ερωτήματα που θα τεθούν στην πορεία ... είμαστε αποφασισμένοι να μάθουμε ... και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα πρόσφορα νομικά και οικονομικά - ελεγκτικά "εργαλεία" ... 
Προς το Δ.Σ. της Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.


Συνάδελφοι,

Ζητάμε, με βάση το άρθρο 24 του καταστατικού της Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α., την άμεση σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα:
  • Είσπραξη, έλεγχος και κατανομή του Αγγελιοσήμου βάσει των νόμων 2328/95 άρθρο 12 και 2429/96 άρθρο 33.
Οι Αιτούντες

Μπελίκας Γιάννης
Νίνος Βασίλης
Φοβάκης Γιάννης

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου