Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

... Σόμπολος - ΕΔΟΕΑΠ υπό δικαστική διερεύνηση ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΕΔΟΕΑΠ - "Μακεδονική Εκτυπωτική ΑΕ" - Π. Σόμπολος

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου !..


Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου μαθαίνουμε ότι έχει κατατεθεί, στις 21/10/2014, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για το θέμα της μη παράστασης του ΕΔΟΕΑΠ στη δικάσιμο των ασφαλιστικών μέτρων της "Μακεδονικής Εκδοτικής Εκτυπωτικής ΑΕ" την 23η Σεπτεμβρίου 2014...

Το σοβαρότατο αυτό θέμα, που αφορά σε οφειλές ύψους 1.143.010 ευρώ προς τον ΕΔΟΕΑΠ, επισημαίνεται ότι έχει πτυχές που χρήζουν δικαστικής διερεύνησης...

Σε συνάρτηση με την σε εξέλιξη τακτική δικάσιμο - σήμερα 27/10 - για την άμεση ένταξη της μεγαλο-οφειλέτριας εταιρείας στο άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα, το όλο θέμα οδηγεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις...

Στην περί ου ο λόγος μηνυτήρια αναφορά - που "αποσκοπεί στην υπεράσπιση των συμφερόντων του Ταμείου και των Μελών του" - αναφέρεται ειδικότερα ότι:

"Αν και ήταν γνωστή η από 22.9.2014 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία "Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική ΑΕ" για την υπαγωγή της στην διαδικασία εξυγίανσης κατ' αρ. 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, δεν ενημερώθηκε εγκαίρως το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ και δεν δόθηκε εντολή στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο της 23.9.2014 ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας των Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ώστε, δεν προστατεύθηκαν τα συμφέροντα του Οργανισμού και των ασφαλισμένων μελών του (...)"...
Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση των πράξεων ή παραλείψεων του Προέδρου του Δ.Σ. Πάνου Σόμπολου και περιγράφονται οι συνέπειες:
  • Δεν έγινε γνωστή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η άρνηση του ΕΔΟΕΑΠ, για ρύθμιση των οφειλών ύψους 1.143.010, 18 ευρώ σε 180 μηνιαίες δόσεις, με αποτέλεσμα να μην απορριφθεί η αίτηση της "Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική ΑΕ".
  • Απαγορεύτηκαν με προσωρινή διαταγή οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της "Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική ΑΕ" που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είχαν κινήσει σε βάρος της.
  • Συνακόλουθα, ο ΕΔΟΕΑΠ δεν δύναται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη μέχρι την τακτική δικάσιμο και να διεκδικήσει τις προς αυτόν οφειλές.
  • Κατ' αποτέλεσμα, παρά την απορριπτική απόφαση του Δ.Σ. του, ο ΕΔΟΕΑΠ θα υποχρεωθεί με δικαστική απόφαση, μετά την εκδίκαση στην οποία εμποδίστηκε να παραστεί, να ακολουθήσει τη ρύθμιση των 180 μηνιαίων δόσεων.
  • Οι εργαζόμενοι θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν την εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών τους σε έξι (6) ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης εντός του πρώτου 12μήνου από την ημερομηνία επικύρωσης της συνδιαλλαγής, ήτοι το 2021!
  • Απαξιώθηκε παντελώς η ψήφος των μελών του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, που κλήθηκαν εκ των υστέρων να αποφασίσουν για ένα ζήτημα για το οποίο είχε ήδη ληφθεί απόφαση εν αγνοία τους - ενώ αφορούσε στον φορέα που διοικούν - σε αίθουσα Δικαστηρίου την αμέσως προηγουμένη ημέρα.
  • Παραβιάστηκε σειρά διατάξεων του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ.
Καταληκτικά η μηνυτήρια αναφορά αναφέρει ότι "... εάν προκύπτει η τέλεση τυχόν αξιόποινων πράξεων ή παραλείψεων καθώς και η ευθύνη συγκεκριμένων προσώπων ώστε σε θετική περίπτωση να ασκήσετε σε βάρος τους ποινικές διώξεις"...
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου